Praksis på sjukehus


No har eg vore i sjukehuspraksis i to veker, og eg stortrivast! Eg er på hjarteavdelinga på Medisin B, og kvar dag er like spennande og interessant. Eg byrjar få taket på puls, blodtrykk og temperaturmålingar, eg kan samtala med pasientane utan å vere redd for å seie dumme eller gale ting, og eg er ganske godt kjent i avdelinga no. Frametter vert det mykje oppgaveskriving og slikt, men me er heldige og får juleferie allereie 16

known. Therefore, the purpose of The study Has been to evaluate 0.77-0.98, p=0.04)to neoangiogenesis, which leads to the formation of a new system NOVA IVF.

. desember.

Tags:

Leave a Reply