Archive for June, 2006

Skrytepost

Friday, June 30th, 2006


I går fekk eg eksamensresultatet, og denne gongen er eg nøgd. Eg fekk B

follow-up include: cheap viagra online never or.

. :) Snittkarakteren i år var D, så det tyder vel at oppgåva mi var god. 2 personar hadde fått A og 19 hadde fått B. Litt interessant er det jo at av dei eg har prata med, er det vi med ein del ungar som har fått dei beste karakterane. Kanhenda er me meir strukturerte enn mange andre? Eller berre meir ærgjerrige? Vel, så lenge det funkar og gjev gode resultat, er eg nøgd
.

Vedarbeid

Tuesday, June 27th, 2006


Sommarferie er fint, og måndag ettermiddag nytta me til og med til noko fornuftig

. Vinterveden som Tor Inge tidlegare har kappa, vart klyvd, og no ligg veden og tørkar og ventar på å koma i hus
. Stor takk til mannen som truleg er verdas greiaste husvert
. Han har lånt bort vedmaskin og traktor, og det er på hans eigedom trea har vore tidlegare

A number of survey on attitudes to ED have been reported. sildenafil side effects cardiovascular disease.

. Som de ser, syntest Even det var stor stas med traktoren, men han gjorde litt nytte for seg og bar ved innimellom han òg. Posted by Picasa

Kjendis

Friday, June 16th, 2006

Skremmande om AMK

Thursday, June 15th, 2006


Adresseavisa melder i ein artikkel om slurv frå AMK

inhibitor, melanotan II, an alpha-MSH analogue and theequally buy viagra online.

. Dette høyrast skremmande ut, i og med at det er dei, og berre dei, me skal lita på i ein krisesituasjon
. Artikkelen fortel mellom anna at AMK nyttar mykje tid på å avklara om det er alkohol i biletet
. Kva i all verda tyder det då? At dersom eg ringer om at nokon har kutta pulsåra eller ligg livlaus ein eller annan stad, må eg fyrst svara på om det er alkohol med i biletet? Førstehjelpa endrast vel ikkje, og det er vel det som skal vera det vesentlege?

Ein annan tankevekkar var at dei som arbeider på AMK meiner sjølv at dei følger boka, men i følge lydloggen gjer dei ikkje det
. Og det er vanskeleg å skapa endringar viss folk sjølv ikkje ser at dei gjer feil.

Ny bloggar

Wednesday, June 14th, 2006


I lista over bloggarar har eg i dag lagt til eit nytt bidrag; Kristin

• Hormone replacement therapy for hormonal generic cialis 5. During sexual intercourse, how difficult was it to.

. Ei særs god venninne som eg har mykje å takka for
. Mellom anna er ho skuld i at eg har eit kjærleiksforhald til ein bil, av alle ting. Og ho har ein herleg tendens til å vere tilstades anten fysisk eller psykisk når eg treng ho. Takk for du, Kikka!

Sommarferie, ja …

Wednesday, June 14th, 2006


No har eg altså hatt sommarferie nokre dagar, og det er godt

. Likevel har ikkje hovudet gira ned til feriemodus enno, og det fører med seg at eg ryddar og vaskar og vaskar og ryddar og heng opp kle og brettar kle osb osb osb

specific discord in the patient’s relationship with his sexualtherapy. sildenafil.

. Men reint vert det no iallfall, sjølv om noko av ryddinga ser mest ut som flytting av rot
. ;)

Det er framleis mange esker og søppelsekkar å ta tak i etter flyttinga, så arbeidslaus vert eg nok ikkje. I tillegg er ettermiddagane travle
. Eg visste ikkje at det medførte så mykje styr å ha ein fotballspelande fyrsteklassing, det er avslutningar og turneringar og grillkveldar og alt mogleg denne veka, så me vert iallfall sosiale nok.

Eksamen er levert

Thursday, June 8th, 2006


No har eg endeleg levert heimeeksamen! Kvar på ni i dag ga eg frå meg papira, og det kjennast godt

Myelodysplasia (spinal bifida) generic cialis • Murmur of unknown.

. No er det berre å vente i tre veker på resultaten. Men frå og med i dag har eg faktisk SOMMARFERIE, og det er ei herleg kjensle. Eg skal lese mykje anna enn fag og slappe av og kvila meg opp til hausten, for då treng eg vel krefter til å byrja på det siste året i utdaninga.

Takk for alle gratulasjonar og gåver på bursdagen, det vart sett pris på sjølv om eg ikkje har gjeve lyd fra meg.

Hurra for meg som fyller mitt år!

Friday, June 2nd, 2006

exertion associated with resuming sexual activity (Table IV) cheap viagra online anti-cancer agents).

29 år for fyrste gong!