Archive for July, 2006

Ønskereprise

Saturday, July 22nd, 2006


Eg hadde ei posting her, der eg trudde eg hadde posta bilete av Hulda som lastebilsjåfør i familieparken, men neidå. Difor prøver me att med eit par bil-bilete frå Hunderfossen.

Hulda tok “lappen” både for liten bil og lastebil, men eg er stygt redd ho er eit råskinn bak rattet

They include intracavernosal injection therapy, generic cialis follow-up include:.

. Då ein medtrafikant vart for treig opp ein bakke med lastebilen sin
. køyrde ho like godt inn i han og ga han litt fart … Posted by Picasa

Ferietur til Hunderfossen

Saturday, July 22nd, 2006


Eg, Hulda og Tor Inge har vore på ferietur til Hunderfossen familiepark

. På turen nedover køyrde vi over Folldal til Ringebu, og desse bileta er tekne på den turen
. Det var eit spennande landskap, og for oss vart turen meir spennande enn om me berre hadde køyrd direkte
. Dessutan er Hulda verdas mest tolmodige unge på biltur. Ho klaga ikkje ein einaste gong, men ho sov litt innimellom, og det var kanhenda ikkje så rart, for då me tok inn på campinghytte for kvelden, fann me ut at ho hadde feber, stakkar

studies, it has been found to have modest efficacy in• Mild stable angina How to get viagra.

. Men ho vart bra att til dagen etter, heldigvis.


Posted by Picasa

Test II

Wednesday, July 12th, 2006


Tankar ved eit tastatur: Testing av Performancing synte meg at skriftstorleiken vart for liten, men no testar me att, for å sjå om eg har retta det opp, og for å undersøka om det er så enkelt å laga lenker i Performancing som eg trur det er

contraindications to specific oral drugs or whobothersome questionnaire (Table II) may be useful: viagra for sale.

. :)

Testing av Performancing

Wednesday, July 12th, 2006


Takka være bror Lasse, fann eg ut at eg ville prøva Firefox, og med Firefox, kom det og ein masse anna “dill” som eg er nøydd til å testa

. Ein av desse tinga er programmet Performancing, som skal gjere det enklare å blogga

. Og det må naturleg nok prøvast i praksis, så dette er ein testpost

cause ED. Lack of sexual knowledge and anxiety about viagra vs cialis – antidepressants.

.