Test II

Tankar ved eit tastatur: Testing av Performancing synte meg at skriftstorleiken vart for liten, men no testar me att, for å sjå om eg har retta det opp, og for å undersøka om det er så enkelt å laga lenker i Performancing som eg trur det er. :)

  • Ingen postar liknar denne!

Leave a Reply