Testing av Performancing

Takka være bror Lasse, fann eg ut at eg ville prøva Firefox, og med Firefox, kom det og ein masse anna “dill” som eg er nøydd til å testa. Ein av desse tinga er programmet Performancing, som skal gjere det enklare å blogga. Og det må naturleg nok prøvast i praksis, så dette er ein testpost.

  • Ingen postar liknar denne!

Leave a Reply