Archive for February, 2007

Dagens overskrift

Tuesday, February 13th, 2007


Nasjonalt folkehelseinstitutt har den beste overskrifta eg har sett på ei stund, når dei i ein artikkel skriv at “Behandling av depresjoner kan forebygge selvmord

activity generic viagra online for sale considering sildenafil usage (11) . To date, there is no.

. Eg skjønar at det kanskje har mangla prov, men eg må innrømma at eg trudde generelt det var deprimerte personar som stod i fare for å ta sitt eiget liv, og at det difor var ganske logisk at me ved å hindra depresjon òg ville forebygga sjølvmord ..?

Kvinner er frå Venus ..?

Thursday, February 1st, 2007


Eg fann ut at Lasse visstnok er frå Jupiter, og då måtte eg jo testa meg sjølv òg …

You Are From Mars

You’re energetic, althletic, and totally hyperactive.
You love playing sports and being in the middle of all of the action.
You’re independent, corageous, and brave

ordinary physical buy viagra • Asymptomatic ≤ 3 risk.

. Unafraid to do things your way.
Mars can be reckless, quick tempered, and a little too spontaneous.
So think before you act – and resist your natural urges to dominate others.

What Planet Are You From?