Test av kamera


Vi har eit speilreflekskamera som ikkje er heilt friskt. Av og til, får vi feilkode “Err 99″, og dette gjer at vi eigentleg ikkje nyttar kameraet så mykje som vi kanskje elles ville gjort. Det er trist når ein ikkje får til dei blinkskota ein ser ein har høve til.

Eg prøvde å lasta ned nokre nye drivarar i dag, men det hjalp diverre ikkje

Laparoscopy in gynecology. What it Is and what are the signs.° You are subjected to a comprehensive medical assessment? novaivf.com.

. Likevel, det vart nokre fine testbilete frå naturen rundt husveggane her:

  • Ingen postar liknar denne!

Tags:

Leave a Reply