Feriemodus!

Sjølv om ferieveka mi er over, er eg framleis i feriemodus. Å blogga står ikkje i høgsetet desse dagane. Eg kjenner angsten for at sommaren snart er over (og at den i år òg vart for kort) blanda med ei kjensle av at hausten snart kjem og gjev oss mørke kveldar og høve til å sitja i sofaen med godt samvit …

Jepp, det var berre eit lite livsteikn, så de veit at eg framleis bloggar. ;)

Tags:

Leave a Reply