Er det noko å skryta av?


Eg høyrde Bush på TV nettopp

. Han prata om suksess i Irak

Physical ExaminationVCD therapy include their cumbersome utilization and sildenafil dosage.

. I følgje Bush var det visstnok suksess at amerikanske styrkar hadde teke til fange eller drepe 1500 “fiendtlege troppar” per månad sidan januar i år
. 1500 menneske kvar månad er anten drepne eller tekne til fange. Det vil seie at utan september, er det alt i alt 12000 menneske. Truleg er dei fleste drepne, andre er kanhenda torturerte, og det er noko han er stolt av? Det er meir enn eg kan forstå …

Tags:

Leave a Reply