Valdagen


I dag har eg og Tor Inge vore i Soltun grendehus og røysta. Diverre stilte ikkje partiet mitt noko liste til kommune- eller fylkesting denne gongen, så eg måtte finna eit alternativ. Det som var viktigast for meg denne gongen, var skule. Barneskulen er for liten, og det må byggast nye lokale, men usemja har vore kva ein skal gjere med ungdomsskulen
. Nokre parti har meint at ny ungdomsskule bør byggjast ved vidaregåande, men dette er noko eg ikkje ynskjer. Eitt av partia som har uttalt seg tydeleg mot flytting av ungdomsskole er SV, og dette var ei av årsakene til at mi røyst denne gongen gjekk til nettopp dei.

I år er forresten lokalvalet i Fauske kommune òg spennande for meg, for der stiller bror Lasse som ordførarkandidat. Det hadde vore tøft å kunne seie “bror min, som er ordførar …”. Dessutan er eg heilt sikker på at han kjem til å gjere ein kjempejobb dersom han blir ordførar, for han er ein særs fornuftig fyr

condition is stable. viagra Additionally, such factors as (1) ease of administration,.

. :)

Heia Lasse! Og godt val til dei som les bloggen min.

Tags:

No Responses to “Valdagen”

  1. Betty Boom Says:

    Jeg stemmer som jeg alltid gjør her i byen, Arbeiderpartiet, de har innfridd alt de lovet!

    Betty

Leave a Reply