Bladet Familien

No har eg vore “snill og grei” og venta på at Ivar Moe skulle tillata meg å posta svaret hans på nettsidene mine, men i og med at eg no har venta  heilt sidan 2. april, tek eg sjansen på at han synast det er greit. Han har iallfall ikkje nekta meg det.

Svaret eg fekk likna mykje på svar eg ser andre har fått, men iallfall, her er det:

Kjære Monica,

Tusen takk for en engasjert mail. Det er mange av våre lesere som har et forhold til vår gamle coverside foran håndarbeidssidene. Først – vil jeg fortelle deg at fra nr. 6 kom vi med en ny innholdsfortegnelse og presentasjon. Så til ditt anliggende og vår forklaring: For å holde prisen på bladet nede må vi ha annonser. De som er glade i matstoff og grøntstoff som de samler på har i alle år stilltiende godtatt at det bare er håndarbeidsseksjonen som ikke har hatt annonser. Vi har 530 000 lesere, og veldig mange av dem har det siste året kommet med ønsker om at vi fordeler annonsene bedre. Derfor har vi måttet bruke den gamle, litt råflotte coversiden, til annet stoff. Vi skjønner at mange synes dette er en ulempe i forhold til slik det var før – men vi håper du forstår at vi gjør dette for hele bladet. Til gjengjeld har vi planlagt enda flere sider med det gode håndarbeidsstoffet i årene som kommer. Og – for å glede deg og alle de andre håndarbeidsinteresserte, har vi laget nettstedet Trådsnella – www.tradsnella.no , det er morsomt og gratis. Det er der det foregår nå, hvis du er interessert i håndarbeid. Familien har også lansert familiestedet www.norge123, som vi også gjerne anbefaler.

Jeg ønsker det en fin dag,

Vennlig hilsen

Sjefredaktør Ivar Moe

Familien

tlf. 22585701

Besøk også www.tradsnella.no og www.norge123.no

Naturleg nok gjorde ikkje dette svaret meg nøgd, så responsen eg sendte var dette:

Hei!

Eg skjønar kva du seier, men det er likevel vanskeleg å forstå kva du meiner … Frå min ståstad, er dei endringane som er gjort langt meir enn det å fjerna ei framside, sjølv om det i seg sjølv var dumt. Det store problemet for meg og andre handarbeidsglade er at det nye systemet ikkje lenger gjer det mogleg å nappa ut berre handarbeidssidene. Når eg no freistar spara på oppskriftene og tipsa frå dei same sidene som før, ender eg opp med å øydelegge bladet i og med at eg kan risikera å ta med fleire sider av ei novelle eller anna lesestoff. Eg er fullt klar over at de har laga ei ny innhaldsoversikt på sidene (eg har bilete av det nyaste bladet på nettsidene mine), men det er framleis umogleg å ta vare på sidene med handarbeid utan å øydelegge bladet og på ein måte som gjer at det ser pent ut. Reklamen kan de gjerne ha inni handarbeidssidene for min del, men la meg sleppe å øydelegge bladet når eg ynskjer å ta vare på oppskriftene.

Eg kjenner òg godt til http://www.tradsnella.no , men ein nettstad kan (diverre?) ikkje på nokon måte erstatta eit blad, korkje i form eller innhald.

Håpar du tillet at eg postar vår kommunikasjon på nettsidene mine (http://monica.gausen.net), då det er fleire som har kommentert brevet mitt og ynskjer å vita kva for svar eg får på spørsmåla mine.

Med venleg helsing

Monica Gausen

Mitt siste brev vart som sagt sendt 2. april, og sidan den gong har eg ikkje høyrd noko. Eg må diverre innrømma at dette ikkje gjer meg imponert over kundehandsaminga, og det er berre ein ting å seie; eg er framleis skuffa. :(

Tags: ,

3 Responses to “Bladet Familien”

 1. Strikkepanja Says:

  Jeg synes du fikk fin respons på innlegget ditt. Du har fått en personlig formulert mail og ikke bare et standardsvar som sendes ut til alle som skriver inn. Og 14 dager er ikke lenge å vente (jeg har jobbet på support :-)

  Jeg synes faktisk at reklamen er det mest irriterende, men skjønner jo poenget til redaktøren. I det siste nummeret er det bare kryssordet (i tillegg til reklamen…) som er “i veien” for å nappe ut håndarbeidssidene. Selv synes jeg ikke resten av bladet har noen interesse etter å ha lest det, så jeg bryr meg forsåvidt ikke noe om å klippe litt.
  Håper du ikke fortsetter å være for skuffet, det er jo fremdeles et kjekt blad :-)

  Takk for at du postet svaret fra redaktøren.

 2. Line Kristine Says:

  Bra at redaktøren tok seg tid til å svare deg. Men jeg skjønner ikke helt poenget hans. Det hadde da gått an å ha annonser på håndarbeidssidene uten å ordne sånn at det ikke går an å ta ut bare de sidene…
  Flott at du ikke gir deg så lett men sendte han enda en mail!

 3. LivM Says:

  Så fint at du engasjerte deg her. Jeg er helt enig med deg at det er utrolig dumt ikke å kunne nappe ut midtsidene. Jeg ser heller ikke noe poeng i det han svarer deg, for reklame kan de jo ha uansett- Det samme gjelder i Allers. Der har de riktignok kryssord i midten, og til gjengjeld så har de bilder på håndarbeidet foran i bladet og oppskriftene bak i bladet.Takk for flott engasjement!

Leave a Reply