Archive for May, 2008

Gratulerer med dagen!

Thursday, May 1st, 2008

Slutt opp, kamerat, slutt opp om oss.

Kamerat din plass er klar.

Slutt opp om arbeidernes enhetsfront du som også er proletar!

(Utdrag frå “Enhetsfrontsangen” av Brecht)