Tankar ved eit tastatur

Archive for June 27th, 2008


   Jun 27

Mors nye leike

Skattepengane har kome, og då er det om å gjere å bruka dei snarast råd … Eller, heilt slik var det ikkje. Sanninga er at vi er så svineheldige å ha eit digitalt speilreflekskamera, men dette kameraet er for stort til å dra med seg på turar, og difor vert det ofte få “tur-bilete” på […]

Read the rest of this entry »