Kvardagstrøyst

I ein av “roteboksane” på kjøkkenet mitt ligg det fire lappar. Dei er frå eit gruppearbeid på sjukepleiarskulen. Vi var 5 på gruppa, og oppgåva gjekk ut på å ta for oss kvart enkelt gruppemedlem og seie noko positivt om denne personen. Spennande og interessant å trekke ut det mest positive med ein medstudent, og ekkelt når det var din tur til å høyre kva dei andre meinte om deg …

I dag har eg hatt ein hyggeleg dag på arbeid, men eg mislykkast med ein bestemt ting, så eg vart litt deppa. Slike gongar er det godt å ta fram lappane mine der det står at eg er mellom anna omsorgsfull, reflektert, engasjert og positiv.

Slike lappar burde alle ha lett tilgjengeleg. Fordi du fortener det … :)

Tags: ,

Leave a Reply