Decluttering 40-43 av 365

Eg har rydda i papir i fleire dagar no. Har kasta gamle vekeplaner frå førre skuleår, blad, brev og liknande. Papirkassen har vorte full to gongar i laupet av desse dagane, så det er mykje som har gått i søpla. Ei herleg kjensle!

  • Ingen postar liknar denne!

Tags:

Leave a Reply