Archive for October, 2008

Award!

Saturday, October 4th, 2008


Eg har fått ein award frå Røvardottir (aka Beyla):

Slikt kan vi like! Denne må gå vidare til Hege som alltid får meg i godt humør, både med hobbybloggen og turbloggen sin, til Hulda, til Hedvig (som eg trur strikker konstant! Skjønar ikkje korleis ho får tid til å oppdatera bloggen sin, eg!), til Ragnhild og sist, men ikkje minst til Lena! Riktig god helg til flotte bloggedamer!

I tillegg har eg vorte tagga, men det skal eg kome attende til seinare

2. Patient communication. Patients may have concerns sildenafil citrate • Altered sexual desire.

. :)