Takk!

Eg hadde slett ikkje forventa så mange kommentarar på mitt førre innlegg, men det gjorde godt!

Eg er glad eg delte tankane mine, og glad for at de tør å gje tilbakemelding på det.

No vert dagane ljosare att, og det er like godt kvart år. Å våge å sjå inn i det svarte holet, og vita at det finnast ljos på utsida gjer noko med meg. Og menneska som tenkjer på meg denne tida, gjer at det heile er lettare å bera. Så; takk!

Tags: , ,

Leave a Reply