Tankar ved eit tastatur


   Nov 13

Takk!

Eg hadde slett ikkje forventa så mange kommentarar på mitt førre innlegg, men det gjorde godt!

Eg er glad eg delte tankane mine, og glad for at de tør å gje tilbakemelding på det.

No vert dagane ljosare att, og det er like godt kvart år. Å våge å sjå inn i det svarte holet, og vita at det finnast ljos på utsida gjer noko med meg. Og menneska som tenkjer på meg denne tida, gjer at det heile er lettare å bera. Så; takk!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>