Obligatorisk for helsepersonell

Eg er ikkje heilt sikker på kven som peika meg i retning av bloggen “Har du glemt meg, mamma?”, men eg er veldig glad eg hamna der!

Bloggen omhandlar det å vere pårørande til ei relativt ung kvinne med demens. Det er dotttera sine tankar og røynsler vi får høyra om, og eg har lese og lese og lese. Eg trur faktisk eg har vore igjennom alle postane. Det er tankevekkande lesing for oss som er på “den andre sida”. Vi får høyra om korleis det opplevast når ein som pårørande ikkje vert høyrd, korleis det er å gradvis miste nokon som står ein nær, og ikkje minst kva som skal til for at den pårørande opplever at hennar næraste har det godt. Helsepersonell bør ha denne bloggen i leselista si. Det bør forresten dei fleste andre òg …

Tags:

Leave a Reply