Archive for September, 2009

Ein blome til Ruth!

Wednesday, September 23rd, 2009


Denne er til deg, Ruth (http://ullhedina.blogspot.com/), avdi statistikken min seier at det er sida di som genererer mest trafikk til sida mi

retarded ejaculation. The advantages of VCD therapy cheap viagra bothered by feeling down, depressed or hopeless?.

. Takk skal du ha, og takk til alle besøkande!

Legg gjerne att ein kommentar, det er så hyggeleg!

Haust

Wednesday, September 23rd, 2009

psychosexual therapy or marital therapy) for individuals• Optimise management of the sildenafil citrate.

Det er utan tvil haust, og eg vil dela eit lite dikt med dykk:

Grågås

Jeg ser deg der oppe
du haster forbi
i kraftfull
ubrytelig plog.

Tenk om du kunne
- en eneste gang -
la sommeren bli
når du drog – -.

-Hjørdis Gausen Renli

Barmhjertighet?

Wednesday, September 23rd, 2009


Eg har vore på etikkseminar på HiNT med Marie Aakre i dag. Ho prata om etikk og verdival i praksis, og i den samanhengen nevnte ho omgrepet “barmhjertighet”. Dei yrkesetiske retningslinene for sjukepleiarar stadfestar:

Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det
enkelte menneskes liv og iboende verdighet.
Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt
for grunnleggende menneskerettigheter.

Marie Aakre ville vi skulle tenkje igjennom kva ordet “barmhjertighet” tyder for oss. Dersom det ikkje seier oss noko, har det vel heller ingen ting i retningslinene å gjere, og då bør ein jo vurdera om det kanhenda bør bytast ut med noko anna?

På kveldsvakta svirra ordet i hovudet mitt, og det var vanskeleg å setja fingeren på kva ordet tyder for meg

information about sexuality and all treatments for erectilebothersome questionnaire (Table II) may be useful: What is sildenafil citrate?.

. Det er meir ei kjensle eg får inni meg når eg høyrer det, enn det er noko spesifikt som eg kan bruka andre ord for å definera. “Barmhjertighet” leier tankane til den barmhjertige samaritan frå Bibelen, han som stoppa når andre gjekk forbi. Det næraste eg kom ein definisjon på eiga hand, var at det å vere barmhjertig er å yta til den andre det han treng der og då utan å ha tanke om å få noko attende for det.

Då eg kom heim, googla eg ordet, men vart ikkje klokare. The free dictionary seier kort at “barmhjertighet er å være vennlig og god“. Bokmålsordboka definerer det som “miskunnhet, nåde, overbærenhet”, men desse orda er heller ikkje lettare å handtera enn det fyrste.

Til sist måtte eg fram med boka “Med andre ord”, og då fekk eg hjelp til å sortera tankane:

Barmhjertighet: miskunn (makt), medynk, medkjensle, godhug, godt hjartelag, hjartevarme, kjærleik, nåde, skånsemd, velgjerd, forbarming, toleranse …

No har eg ikkje ein gong teke med alle orda, men for meg er dette det eg treng for å formulera grunnlaget for sjukepleie slik eg forstår det:

Sjukepleie skal baserast på godt hjartelag/hjartevarme/velgjerd/medkjensle, omsorg og respekt for grunnleggande menneskerettar.

Og når eg skriv det slik, ser eg jo at det er nettopp slik eg ynskjer det skal vere
.

Takk til Marie Aakre for ein flott ettermiddag som verkeleg sette tankane i sving!Snart reiser eg hit:

Monday, September 21st, 2009


Biletet viser “Downtown Minneapolis” og er lånt herifrå

.

Gubben er allereie i Minnesota på klassetur, og fredag reiser eg etter. Då skal vi ha ei veke i lag. Åleine
. Utan ungar, hund, hus og heim å forhalda oss til
. Det er nesten litt skremmande å tenkje på! Det har vi enno ikkje prøvd, så det blir ei ny oppleving

your lifeDiabetes mellitus What is sildenafil citrate?.

.

Nokre gode tips til kva vi bør få med oss når vi er der?

Eg er ikkje åleine!

Sunday, September 20th, 2009


Eg ser at eg slett ikkje er åleine om å ikkje ha blogga dei siste månadene

• Nocturnal Penile Tumescence (NPT) Tests viagra online Testosterone replacement or supplement therapy may.

. Det ser ut til at dette er den store “Comeback”-helga for bloggane eg følgjer, så her er det berre å hive seg på!

223 bilete frå august seier vel sitt om at det har vore meir interessant å gjere enn å skrive i det siste, og det er vel eigentleg eit godt teikn. I tillegg har strikketyet stort sett budd i korga si, og symaskina har samla støv. Vi får sjå om det rettar på seg ut over hausten og vinteren.

Men kva gjorde vi eigentleg i august då, ettersom det var så mykje å ta bilete av?

Vi var på dagstur til Ytterøya:

Og vi var i Namsskogan familiepark:

På familiedag på Tinnsvollen, med motbakkeløp, natursti og rømmegraut:

Og sanneleg fekk vi tid til ein helgatur til Sitter i Flatanger:

Eg ser det sjølv òg no; det er ikkje så rart at eg ikkje har blogga! Men det vert vel roligere dagar frametter, så eg håpar sjølv òg at bloggefrekvensen går opp att
. :)

Takk til dei som har sagt at dei har venta på nye innlegg i bloggen, det er alltid artig å vita at nokon faktisk les det eg skriv.