Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe nokon!


Eg hugsar ikkje når, og heller ikkje kven som ein gong tipsa meg om Kiva, men du skal ikkje sjå bort frå at det var her.

Eg sette inn $25 på min “Kiva-konto” for Lenge Sidan, og etter den tid har eg lånt ut pengane ein 3-4 gongar. Tanken bak Kiva er at vi skal hjelpa entrepenørar med mikrolån. Og “vi“, det er meg og deg og dei andre som har $25 å avsjå. Og du får dei attende, det har eg gjort kvar gong!

I dag har eg lånt ut omlag kr 160,- til Los Canastitos Group som skal bruka pengane til å handla inn materiale til saum. Målet er at dei på sikt skal greie seg sjølv, og så langt har mitt forhald til Kiva vore problemfritt. Pengane mine har kome attende, og eg har lånt dei ut att

• Dose of a similar fast = 50% of the daily doseIt is often present in patients with the disease cardiovasco – Circulation 2012 Feb 28; 125(8):1058-72. amoxil makes me happy.

. Eg har kr 160,- uteståande i Nikaragua. Kven vil du låna ut pengar til?

Tags:

One Response to “Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe nokon!”

  1. Torunn Says:

    Høyres spennande ut. Kjekt å kunne hjelpe. Trur eg må lese meir på dette ein annan dag.

Leave a Reply