Treng vi 8. mars?

Eg er ikkje i tvil; det er klart vi treng 8

19. Lomax AR, Calder PC. Prebiotics, immune function, infec-of general practitioners’ case histories has allowed the creation of a provincial level and three-quarters of the diabetic population amoxicillin buy.

Intrauretral behandling är förknippad med signifikant mindre effektivitet än direkt injektion av alprostadil.Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. viagra without prescription.

Sildenafil vid rekommenderade doser har ingen effekt i frånvaro av sexuell stimulering.Under samlag, hur svårt var att behålla din erektion att slutförandet av samlag? Extremt svårt Mycket svårt Svårt Något svårt Inte svårt 1 2 3 4 5 * Alla frågor föregås av uttrycket ‘Under de senaste 4 veckorna. viagra 100mg.

I kliniska prövningar har sildenafil visat brett spektrum effekt i en majoritet av patienterna oberoende av den underliggande etiologin av ED, baslinjen svårighetsgraden av ED eller åldern på patienten. viagra Endast de farmakologiska behandlingar som har blivit grundligt testade i randomiserade kliniska prövningar med efterföljande publicering av resultaten i peer-reviewed litteratur, bör övervägas för allmänt bruk..

i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;. köpa viagra Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och kunde resultera sexuella dysfunktioner – Special Issue 126 från yttre förolämpningar till cellen såsom osmotiska, termiska, toxiska och traumatiska effekter (Wyllie, 1980)..

2.Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna. buy viagra online.

Det är uppenbart att valet av terapin påverkas starkt av personliga, kultur-, etniska, religiösa och ekonomiska (betalningsförmåga) faktorer.42Direct behandlingsinsatser Patienten och hans partner (om sådan finns) bör informeras om alla tillgängliga och acceptabla behandlingsalternativ som gäller för hans kliniska tillstånd och tillhörande förmåner, risker och kostnader för varje modalitet. cialis for sale.

. mars

27• Chronic medical illness : viagra 50mg Recommendations.

. Stor takk til Anne-Kari Bratten i Spekter som ga meg ei kraftig påminning om dette i “Her og nå” på radioen i går.

Bratten meiner at det er på tide at arbeidstakarorganisasjonane slipp opp sitt “klamme grep” om medlemmane slik at medlemmane får større fridom til å velje sjølv. Og det ho vil vi skal velje, er mellom anna så forlokkande som å arbeide fleire helger i året og/eller å arbeide 12-timars arbeidsdagar. I følge Bratten er fagforeiningane vanskelege som ynskjer å halda seg innanfor arbeidsmiljølova.

Eg vil berre nemne det; dei fleste i pleie og omsorg arbeider allereie på unnataks-bestemmingane i arbeidsmiljølova (AML), mellom anna ved at vi ikkje har 11 timar kviletid mellom vaktene. Eg kan arbeida til 22:30 og starta att klokka 07. Då har eg 8,5 timar kviletid, det er 2,5 timar mindre enn lova krev. I tillegg seier AML at alminneleg arbeidstid “må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager”. Men dette gjeld ikkje for turnusarbeidarane i pleie- og omsorgssektoren. Når eg går på jobb fredag kveld klokka 15 og til laurdag klokka 15 har eg arbeidd 15,5 timar i laupet av det døgnet. Og då eg gjekk 100% stilling i to-delt turnus, hadde eg iallfall ei veke av seks på turnusen min der eg arbeidde 42 timar

Physical ExaminationThese changes caused by the metabolite were similar to those caused by the parent compound. sildenafil.

. Dette er lov, i følge AML og fagforeiningane. Det tyder ikkje det same som at det er bra for arbeidstakarane!

Bratten ga eit intervju til Dagens Næringsliv på laurdag der ho med god gamal hersketeknikk prøver å sparke føtene unna fagforeinigane og oss som arbeidarar med å mellom anna fortelja oss at “mange alenemødre ønsker å jobbe lange vakter når de har barnefri, slik at de kan jobbe lite når de har barna”. Nokon ynskjer kanskje dette. Og dei som ikkje ynskjer det, tør ikkje seie noko om det, dersom dei då veit at dei får mindre arbeid. For kven er vel meir redd for å miste inntekt enn einslege forsørgarar?

I tillegg kan Bratten fortelja at “det er mange sykepleiere som ønsker å jobbe 12-timersvakter når de først må jobbe i helgen.” Det kan vel skuldast at ein kjenner at ein har valet mellom pest og kolera? Å arbeide helg er belastande for einskildmennesket, det er ei sosial belastning, og vi som gjer dette kan finne på å gripa kvart eit halmstrå som gjev moglegheit for litt meir fri når andre har fri, litt meir normal arbeidsdag slik at vi òg kan ha eit familieliv og eit sosialt liv. For det er ikkje så mange andre som har fri ein tysdag eller ein torsdag, sjølv ikkje skuleborna.

Det er fullt mogleg, Bratten, at du “veit om” og “kjenner til” både “fleire” og “mange” som ynskjer dei endringane du skildrar, men til sjuande og sist er det vi ynskjer oss, eit arbeidsliv som gjer det mogleg å ha ei normal fritid og ei løn til å leve av. Årsaka til at mange av oss arbeider “frivillig” deltid er nettopp at vi prøver å få til dette på eiga hand, avdi vi ikkje finn andre moglegheiter for det. Vi arbeider knallhardt, både fysisk og psykisk, og mange av oss tek feilaktig ansvar for eiget liv og helse ved å arbeide redusert stilling (i staden for å kjempa for meir levelege arbeidsvilkår) på grunn av at det er for belastande å arbeide 100% i turnus. Dette er sanninga for meg og “mange” andre.

Eg trur ikkje Anne-Kari Bratten i Spekter er spesielt interessert i korleis eg skal ha eit best mogleg liv. Eg vil tru at ho som representant for arbeidsgjevarane er langt meir interessert i å få meg og mine medsøstre til å vere fleksible og rimelegast mogleg arbeidskraft, og dersom vi svelger åtet, er vi på god veg dit dei vil ha oss.

Mi kampsak på åttande mars må vere at turnusarbeidarar si arbeidstid ikkje blir redusert til eit punkt langt nede i unnataka i arbeidsmiljølova, eller i eit eiget skriv i tariffavtaler eller private, individuelle avtaler, men at vi har tanke for det kollektive og korleis vi alle skal få eit best mogleg arbeidsliv med løn til å leva av og fritid til å kvile og nyta livet i lag med dei vi er glade i.

(Intervjuet i DN finn du i ei pdf-fil på Spekter si side om den same saka)Tags: , , , , ,

10 Responses to “Treng vi 8. mars?”

 1. Ingvild Says:

  Veldig bra innlegg! Du må sende det inn til DN. Mange har godt av å lese det. Du er ein superhelt. Eg synest det er slitsamt nok å kombinere det å vere lokalavisjournalist med å vere småbarnsmor. Sjølv om helge- og kveldsvaktene mine ikkje er så gale samanlikna med turnusvaktene dine.

 2. minica Says:

  Takk, Ingvild! :) Eg synast dette er noko det er verdt å setja fingeren på i desse dagar, og kjenner at eg eigentleg skulle ha skrive langt meir enn det eg gjorde her. Kan henda det blir eit nytt innlegg snart. ;) Ha ein flott dag!

 3. AB Says:

  Ja, vi trenger 8. mars – ellers hadde jo kalenderen blitt helt rar… :-D Bra innlegg du! Klem

 4. Johan, Monicas mattelærer Says:

  Klart det trengs. Problemet, eller “problemet” er vel at noen forblinder seg på tilstanden i Norge, der alt er tilsynelatende bra fordi det er bedre enn i mange andre land. Dette er en relativ betraktning og sier ingen ting om realitetene. På den annen side; de som sier at dagen er unødvendig, kan møtes med internasjonale eksempler, f.x. at i Iran steines en 14-åring til døde for utroskap – hun ble voldtatt, men hvem var det som voldtok?

  Til slutt: Jeg gratulerer ikke kvinner på denne dagen fordi jeg har hørt så mange mannsjåvenister hykle akkurat på denne dagen og de får f..n meg cred for det. Det blir litt enkelt å være tradisjonell mann hele året, bare ikke i dag. Men takk for fint innlegg, monga@winix.no

 5. ~SerendipityCat~ Says:

  Hoooi, 8. mars seila så fort forbi! Men flott innlegg, det er klart vi fortsatt trenger kampen.

 6. Ruth Says:

  Flott innlegg og mektig godt skrevet. Du har selvfølgelig så evig rett.

 7. minica Says:

  Takker og bukker! :)

 8. minica Says:

  Ja, det hender dagane går for raskt, men eg ser du kjem etter. ;)

 9. minica Says:

  Og takk for ein fornuftig kommentar Xt2.

 10. minica Says:

  *knis* Ja, du seier noko der …

Leave a Reply