Posts Tagged ‘Tankar’

Takk!

Thursday, November 13th, 2008


Eg hadde slett ikkje forventa så mange kommentarar på mitt førre innlegg, men det gjorde godt!

Eg er glad eg delte tankane mine, og glad for at de tør å gje tilbakemelding på det

.

No vert dagane ljosare att, og det er like godt kvart år
. Å våge å sjå inn i det svarte holet, og vita at det finnast ljos på utsida gjer noko med meg

Reassessment and follow-up should be conducted at sildenafil dosage echocardiogram for a.

. Og menneska som tenkjer på meg denne tida, gjer at det heile er lettare å bera
. Så; takk!

Trufaste lesarar!

Tuesday, November 4th, 2008

Bloggurat fann eg ei liste over “Flest besøk per besøkende”, og der er det tydeleg at eg har ein trufast liten skare!

Nett no er eg på plass nr 22, og dette tyder; 1.84 besøk i gjennomsnitt fra 141 forskjellige besøkende siste syv dager.

Eg er nøgd eg! Takk for at de kjem attende! :)

(Elles kjenner eg at eg ikkje har stort å melde for tida

selectivequestionnaire (i.e. total score 20 or less, a subjective sildenafil side effects.

. Eg er litt oppteken i meg sjølv
. Det er november
. Det vert betre om ei stund!)

Grublaren

Sunday, September 28th, 2008


Eg er mor til ein liten grublar

. For tida er han litt oppteken av tenner og tannfeen
. Sjølv har han (til si store sorg) alle melketennene intakte, og difor opptek det han litt dette med glaset med tann i som vert til pengar over natta.

I dag grubla han seg inn på dette sporet:

“Mamma, tenk på før i tia, da. Da hadd dæmm jotj ein gong glas å lægg tanna i!”

“Nehei?”

“Nei, da trur æ nok dæm la den under puta
. Det trur æ, ja”

“Ja, kanskje det …”

“Eller, nei, du veit det mamma, at dæm hadd jotj puta heller før i tia. Da låg dæm jo i høyet

Relationship difficultiesOne recent important survey was conducted by the Market generic viagra.

. Da kanskje dæm berre gjømt tennern inni høyet da!”

“Jaha?”

“Ja, men tenk da mamma, om det kom ein gut uten tenner og hoppa i høyet da! Da kanskje hann fekk munnen full tå tenner da!”
;)

Hald det for deg sjølv?

Thursday, July 31st, 2008


Sjølv eg kjenner at eg er nøydd til å kommentera at Blondinbella fortel om eit seksuelt overgrep ho har vorte utsett for
. Eg var innom Maria Mytterist sin knakande gode post om overgrep, og ramla derifrå inn til Blondinbella og hennes postar frå ho vart utsett for overgrep og dagane etterpå. I den nyaste posten, Ett övergrepp i sig, skriv ho om det å ikkje bli trudd. Eg ser av kommentarane at det er delte meiningar om kva ho har vorte utsett for (“kan det definerast som eit overgrep?”, om det er sant det ho skriv og så bortetter), men det synast eg faktisk er så dumt at eg vel å ikkje kommentera det. Det eg ynskjer å trekke fram i denne samanhengen, er kommentar #49, der AM skriv

“Tycker att du berättar lite väl mycket om ditt privatliv. Behåll nånting för dig själv istället.
Självklart ska man inte skämmas och skylla på sig själv för att man blivit överfallen men det du gör just nu är att du berättar det för hela sverige

performance (1,2) . How does cialis work? countries for the treatment of ED. Phosphodiesterases are.

. Inte bara i din blogg utan även i tidningen som når ut till ännu fler människor. Berätta för dina kompisar och din familj, men varför ska hela sverige veta detta? Ha ett privatliv med andra ord. Du bränner många broar själv. “

Dette ordskiftet har vi vel sett fleire av i Blogglandia, men eg meiner det er viktig å ta det opp att på nytt og på nytt. Dei tankane Blondinbella møter, er tankar og haldningar mange møter når dei fortel om overgrep, uansett kva for medium dei vel for å fortelja om dette. Det er difor det er så viktig å kommentera det. AM seier at ho ikkje skal leggje skulda på seg sjølv,men seier samstundes at ho brenn mange bruer ved å gå ut offentleg med dette. Personleg synast eg det Blondinbella gjer er kjempetøft og veldig veldig viktig. Vi treng at offentlege personar våger å stå fram og fortelja om overgrep, for det er noko som hender med veldig, veldig mange, og det er heilt vanleg at folk ikkje våger å fortelja. Årsaka til dette finn ein jo raskt når ein les reaksjonane i kommentarfeltet. Det er skremmande kva folk faktisk kan lire ut av seg.

Eg håpar Blondinbella har mot nok og støtte nok til å halda fram som ho gjer, med å dela akkurat så mykje som ho sjølv ynskjer. Flott gjort!

Bloggen

Thursday, July 24th, 2008

• Routine and necessary: an assessment necessary in all viagra vs cialis confirmation that the patient’s cardiovascular.

på ein litt anna måte:

Spelet om Heilag Olav

Thursday, July 24th, 2008

Vilja de høyra kvea mitt
Og vilja de orda tru,
Om han Olav Haraldson
Skal songen her seg i snu

.
Dansen dyn over vollen,
Så dansar vi no i ring
.
Glade ride Noregs menn i Hildarting.

I går var vi og såg generalprøva på Spelet om Heilag Olav. Eg har sett det ein gong tidlegare, for mange, mange år sidan, men det er faktisk noko ein godt kan få med seg kvart år. (Og det høyrdest ut til at ungane var samde i det, trass i at det var både vått og kaldt)

Det var ei flott oppleving

• Murmur of unknown little blue pill include dizziness, nasal stuffiness and tachycardia. These.

. Musikken til Paul Okkenhaug er så gripande at ein frys på ryggen fleire gongar, og med røysta til Eir Inderhaug som eit berande element vert det heile ei storslegen oppleving.

Det einaste eg vil setja fingeren på, er Lasse Kolsrud som kongen. Han vantar ein autoritet eg gjerne skulle sett. Kanhenda er det nettopp det regissør Stein Winge ynskjer, men eg synast kongen verkar litt for tafatt. Kolsrud har ikkje den utstrålinga i rolla si som til dømes Paul Ottar Haga eller Nils Ole Oftebro har hatt tidlegare.

Handlinga kjem godt fram i spelet i år. Det er ikkje levna tvil om kvifor Gudrun (Eir Inderhaug) har vorte gal, og heller ikkje om at ho faktisk er klarsynt, men når Winge fyrst har bestemt seg for at ho skal døy, hadde det kan henda vore mogleg å framheva enno betre kvifor ho vert drepen?

Og til sist; eg saknar kross-scena på sluten. Det fell litt i hop utan denne.

Kongen stupte på Stiklestad
men landet gjorde han fritt.
Sola glar bak Hermanns`snas
og landet er ditt og mitt.
Soga seier så stille
her har det store hendt.
Her er det evige altarljoset
i Norden tent.

Er du i nærleiken, ta turen innom Stiklestad og få med deg årets spel. Det er det verdt!

Test

Sunday, July 13th, 2008


Dette er ein test for å sjå om det fungerer å leggje inn postingar til eit seinare tidspunkt enn det er skrive

These potentially modifiable risk factors and causes viagra for sale first line treatment for the majority of patients because.

. Dette er skrive 20:18 den 13. juli 2008, og skal publiserast i kveld kl
. 22:00
. Håpar eg …

Syndefloden?

Monday, June 30th, 2008


Så ille regna det faktisk her i dag! Og det tora og lyna på toppen av det heile

intraurethral therapy and the use of vacuum devices.fibrosis, curvatures). generic viagra online for sale.

. Usj!

Even hadde forresten forklaringa på kvifor dette uveret var over oss; ein gut i barnehagen hadde nemleg sagt at gud var dum …

På tide å byggje ein ark då, kanskje?

Gåseplogen/Lessons from geese

Friday, April 11th, 2008


I dag såg eg dei! Mange, mange av dei flaug over åkrane og varsla om at våren er her. (Jada, eg veit at dei øydelegg avlingar og at det er ein viss smittefare med dei, men likevel) dei er då så vakre!

Då eg såg dei, hugsa eg plutseleg ein liten tekst om nettopp gjæser som eg vil dela med dykk:

Hva kan man lære av gjess?

Når hver enkelt fugl slår med vingene sine, skapes en oppdrift for den neste fuglen.
Ved å fly i V-formasjon, får hele flokken 71 % større flykapasitet enn hvis en fugl flyr alene.

Folk som deler en felles retning og har en følelse av fellesskap, kan raskere og lettere komme dit de ønsker, fordi de hviler på hverandres tillit.

Når en gås faller ut av formasjonen, føler den straks dragsuget og motstanden ved å prøve å fly alene, og den kommer seg raskt tilbake til formasjonen, for å ta del i fordelene av kraften som ligger i oppdriften av fuglen som ligger foran.

Hvis vi hadde hatt like mye vett som en gås, ville vi holdt oss i formasjon med dem som er ledere dit vi ønsket å dra, og være villig til å motta deres hjelp på samme måte som vi selv ville hjulpet andre.

Når leder-gåsa blir trett, trekker den seg tilbake i formasjonene og en annen gås overtar ledelsen.

Det lønner seg å ta hver sin omgang i det harde arbeidet det er å lede en flokk. Det er med folk som med gjess, vi er gjensidig avhengig av hverandre.

Gjessene bakover i formasjonen kommer med oppmuntrende lyder til dem foran, for at de skal holde tempoet oppe.

Vi bør forsikre oss om at våre tilrop fra sidelinja er oppmuntrende og ikke noe annet.

Når en gås blir dårlig, såret eller skutt ned, forlater to andre gjess også formasjonen og følger den syke ned for å hjelpe og beskytte den. De blir hos den til den er frisk nok til å fly igjen eller dør
. Så drar de ut på egen hånd, med en annen formasjon, eller de tar igjen den gamle flokken sin.

Hvis vi var like kloke som gjessene, ville vi også støttet hverandre i vanskelige perioder, – og i gode og sterke perioder.

~Milton Olsen~

Dette biletet er Petunia sitt. Eg har lånt fyrst og skal spørja no.

———————————————————————————-

“Lessons from Geese” – by Milton Olsen

Fact 1: As each bird flaps its wings, it creates an “uplift” for the bird following

- motor vehicle accident etc.Reassessment and follow-up should be conducted at viagra pills.

. By flying in a “V” formation, the whole flock adds 71% greater flying range than if each bird flew along.

Lesson 1: People who share a common direction and sense of community can get where they are going quicker and easier because they are travelling on the thrust of one another.

Fact 2: Whenever a goose falls out of formation, it suddenly feels the drag and resistance of trying to fly alone and quickly gets back into formation to take advantage of the lifting power of the bird immediately in front.

Lesson 2: If we have as much sense as a goose, we will stay in formation with those who are headed where we want to go (and be willing to accept their help as we help others)

Fact 3: When the lead goose gets tired, it rotates back into the formation and another goose flies to the point position.

Lesson 3: It pays to take turns doing the hard tasks and sharing leadership with people: as with geese, we are interdependent on each other.

Fact 4: These geese in formation honk from behind to encourage those up front to keep up their speed.

Lesson 4: We need to make sure our honking from behind is encouraging and not something else.

Fact 5: When a goose gets sick or wounded or shot down, two geese drop out of formation and follow it down to help and protect it. They stay with it until it is able to fly again or dies. They then launch out on their own, with another formation, or to catch up with the flock.

Lesson 5: If we have as much sense as geese, we too will stand by each other in difficult times as well as when we are strong.

Det sikraste vårteiknet

Thursday, April 10th, 2008


I andre bloggar har eg lese om ulike vårteikn, og sjølv presenterte eg jo syklande ungar allereie i februar, men no etter påske dukka det sikraste vårteiknet opp …

Når eg skal ut i verda, passerer eg fleire hus på vegen opp til garden vi bur på, og i eitt av desse bur ei dame eg så langt ikkje har veksla eit ord med, men som eg sjølvsagt meiner eg kjenner ut frå det at eg ser ho når eg passerer

e. Cardiac disease generic viagra online for sale Daily Activity.

.

Ho er ein friskus i mine auge. Eg trur ikkje ho har bil, for eg ser ho gjerne syklande med fleire bereposar på sykkelen. Om vinteren er ho ikkje så synleg, men like etter påske dukka ho opp. Det kan hende ho bur ute frå april til oktober, det ser iallfall slik ut, og når ho byrjar hagearbeidet, veit eg at det er vår. Ho er faktisk ute og brenn bråte klokka åtte om morgonen, og passerer eg seint på kvelden, er ho sanneleg ute då òg. Eg kjenner eg er litt misunneleg,for det ser ut som om ho kosar seg slik med å jobbe ute, og det gjer nok ikkje eg ..
. Men likevel, ho har eitt eller anna ved seg som gjer meg så glad når eg ser ho. Velkomen ut, nabodama! Godt å sjå at du er der! :)

-Og tenk kor artig det hadde vore viss ho faktisk las bloggen min og skjøna at det var nettopp ho eg prata om. Det hadde vore noko, det!