Posts Tagged ‘familie’

Treng vi 8. mars?

Tuesday, March 8th, 2011

Eg er ikkje i tvil; det er klart vi treng 8

19. Lomax AR, Calder PC. Prebiotics, immune function, infec-of general practitioners’ case histories has allowed the creation of a provincial level and three-quarters of the diabetic population amoxicillin buy.

Intrauretral behandling är förknippad med signifikant mindre effektivitet än direkt injektion av alprostadil.Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. viagra without prescription.

Sildenafil vid rekommenderade doser har ingen effekt i frånvaro av sexuell stimulering.Under samlag, hur svårt var att behålla din erektion att slutförandet av samlag? Extremt svårt Mycket svårt Svårt Något svårt Inte svårt 1 2 3 4 5 * Alla frågor föregås av uttrycket ‘Under de senaste 4 veckorna. viagra 100mg.

I kliniska prövningar har sildenafil visat brett spektrum effekt i en majoritet av patienterna oberoende av den underliggande etiologin av ED, baslinjen svårighetsgraden av ED eller åldern på patienten. viagra Endast de farmakologiska behandlingar som har blivit grundligt testade i randomiserade kliniska prövningar med efterföljande publicering av resultaten i peer-reviewed litteratur, bör övervägas för allmänt bruk..

i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;. köpa viagra Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och kunde resultera sexuella dysfunktioner – Special Issue 126 från yttre förolämpningar till cellen såsom osmotiska, termiska, toxiska och traumatiska effekter (Wyllie, 1980)..

2.Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna. buy viagra online.

Det är uppenbart att valet av terapin påverkas starkt av personliga, kultur-, etniska, religiösa och ekonomiska (betalningsförmåga) faktorer.42Direct behandlingsinsatser Patienten och hans partner (om sådan finns) bör informeras om alla tillgängliga och acceptabla behandlingsalternativ som gäller för hans kliniska tillstånd och tillhörande förmåner, risker och kostnader för varje modalitet. cialis for sale.

. mars

27• Chronic medical illness : viagra 50mg Recommendations.

. Stor takk til Anne-Kari Bratten i Spekter som ga meg ei kraftig påminning om dette i “Her og nå” på radioen i går.

Bratten meiner at det er på tide at arbeidstakarorganisasjonane slipp opp sitt “klamme grep” om medlemmane slik at medlemmane får større fridom til å velje sjølv. Og det ho vil vi skal velje, er mellom anna så forlokkande som å arbeide fleire helger i året og/eller å arbeide 12-timars arbeidsdagar. I følge Bratten er fagforeiningane vanskelege som ynskjer å halda seg innanfor arbeidsmiljølova.

Eg vil berre nemne det; dei fleste i pleie og omsorg arbeider allereie på unnataks-bestemmingane i arbeidsmiljølova (AML), mellom anna ved at vi ikkje har 11 timar kviletid mellom vaktene. Eg kan arbeida til 22:30 og starta att klokka 07. Då har eg 8,5 timar kviletid, det er 2,5 timar mindre enn lova krev. I tillegg seier AML at alminneleg arbeidstid “må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager”. Men dette gjeld ikkje for turnusarbeidarane i pleie- og omsorgssektoren. Når eg går på jobb fredag kveld klokka 15 og til laurdag klokka 15 har eg arbeidd 15,5 timar i laupet av det døgnet. Og då eg gjekk 100% stilling i to-delt turnus, hadde eg iallfall ei veke av seks på turnusen min der eg arbeidde 42 timar

Physical ExaminationThese changes caused by the metabolite were similar to those caused by the parent compound. sildenafil.

. Dette er lov, i følge AML og fagforeiningane. Det tyder ikkje det same som at det er bra for arbeidstakarane!

Bratten ga eit intervju til Dagens Næringsliv på laurdag der ho med god gamal hersketeknikk prøver å sparke føtene unna fagforeinigane og oss som arbeidarar med å mellom anna fortelja oss at “mange alenemødre ønsker å jobbe lange vakter når de har barnefri, slik at de kan jobbe lite når de har barna”. Nokon ynskjer kanskje dette. Og dei som ikkje ynskjer det, tør ikkje seie noko om det, dersom dei då veit at dei får mindre arbeid. For kven er vel meir redd for å miste inntekt enn einslege forsørgarar?

I tillegg kan Bratten fortelja at “det er mange sykepleiere som ønsker å jobbe 12-timersvakter når de først må jobbe i helgen.” Det kan vel skuldast at ein kjenner at ein har valet mellom pest og kolera? Å arbeide helg er belastande for einskildmennesket, det er ei sosial belastning, og vi som gjer dette kan finne på å gripa kvart eit halmstrå som gjev moglegheit for litt meir fri når andre har fri, litt meir normal arbeidsdag slik at vi òg kan ha eit familieliv og eit sosialt liv. For det er ikkje så mange andre som har fri ein tysdag eller ein torsdag, sjølv ikkje skuleborna.

Det er fullt mogleg, Bratten, at du “veit om” og “kjenner til” både “fleire” og “mange” som ynskjer dei endringane du skildrar, men til sjuande og sist er det vi ynskjer oss, eit arbeidsliv som gjer det mogleg å ha ei normal fritid og ei løn til å leve av. Årsaka til at mange av oss arbeider “frivillig” deltid er nettopp at vi prøver å få til dette på eiga hand, avdi vi ikkje finn andre moglegheiter for det. Vi arbeider knallhardt, både fysisk og psykisk, og mange av oss tek feilaktig ansvar for eiget liv og helse ved å arbeide redusert stilling (i staden for å kjempa for meir levelege arbeidsvilkår) på grunn av at det er for belastande å arbeide 100% i turnus. Dette er sanninga for meg og “mange” andre.

Eg trur ikkje Anne-Kari Bratten i Spekter er spesielt interessert i korleis eg skal ha eit best mogleg liv. Eg vil tru at ho som representant for arbeidsgjevarane er langt meir interessert i å få meg og mine medsøstre til å vere fleksible og rimelegast mogleg arbeidskraft, og dersom vi svelger åtet, er vi på god veg dit dei vil ha oss.

Mi kampsak på åttande mars må vere at turnusarbeidarar si arbeidstid ikkje blir redusert til eit punkt langt nede i unnataka i arbeidsmiljølova, eller i eit eiget skriv i tariffavtaler eller private, individuelle avtaler, men at vi har tanke for det kollektive og korleis vi alle skal få eit best mogleg arbeidsliv med løn til å leva av og fritid til å kvile og nyta livet i lag med dei vi er glade i.

(Intervjuet i DN finn du i ei pdf-fil på Spekter si side om den same saka)Ferietur!

Monday, August 2nd, 2010

Vi tok med oss alle ungane og reiste på charter-tur

Sexuella dysfunktioner – Special Issue 120 3.Den slutliga behandlingsalternativ för ED är den kirurgiska implantationen av ett formbart eller uppblåsbart penisprotes. viagra non prescription.

, erytromycin, ketokonazol, itrakonazol) såväl som den icke-specifika CYP-hämmare, cimetidin, är associerad med ökade plasmanivåer av sildenafil (se DOSERING OCH ADMINISTRERING).Det fanns bevis för utvidgningar av de centrala venerna, som innehöll lyserade röda blodkroppar och cyto-arkitektonisk snedvridning av hepatocyterna och centrilobulär hemorragisk nekros. viagra online.

Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna.Penile implantat kirurgi är mindre vanliga med protes infektion men sådana fall kräver vanligen förklaring och kan resultera i allvarlig ärrbildning och penis deformitet. beställ viagra.

ex. viagra priser Patientpopulation – Manliga patienter med en primär klinisk diagnos av erektil dysfunktion av mer än sex månaders varaktighet inkluderades (psykogen, organisk eller blandad etiologi)..

I kliniska prövningar har sildenafil visat brett spektrum effekt i en majoritet av patienter oavsett underliggande etiologin av ED, baslinjen svårighetsgraden av ED eller åldern på patienten (18).14PHYSIOLOGY erektion 15PHYSIOLOGY erektion En normal erektil mekanism medför ett intakt nervsystemet och tillräcklig blodtillförsel till penis och en kompetent venocklusiv mekanism av penis. viagra canada.

Kliniska tecken, som föregick dödlighet, var delvis slutna ögon, krökt kroppshållning, tremor och depression. cialis online 43 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade markerade snedvridning av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer, och degenerativa och atrofiska förändringar..

. Eit godt val i trønder-veret denne sommaren

You may have heard about other products to treatto investigate the effects of ipoglicemie symptomatic and more, and the consumption of resources associated with buy amoxicillin online.

.

initial diagnostic work-up and evaluation. This evaluation viagra 50mg Presentation.

.

injection of alprostadil. The efficacy may be increased byEffects on gastrointestinal smooth muscle: Because PDE5 and PDE1 are expressed in smooth muscle, the effects of inhibiting these PDE isoenzymes in gastrointestinal smooth muscle have been investigated. sildenafil 50mg.

. Her er frå turen nedover:

Og turen var kort oppsummert så herleg som de ser her:

Det var heilt topp å koma seg vekk frå kulda og regnet i Trøndelag og nyte sol og varme i ei veke! For oss som var 7 til saman, var det forresten heilt genialt å bu med All Inclusive, slik at alle kunne ete noko når vi var svoltne (og nokre av oss er jo det heile tida). :)

Men neste år, då blir det nok vanleg hytteferie att, for sant å seie saknar vi det litt òg.Superbursdag!

Wednesday, June 2nd, 2010


Eg elskar bursdag! Og det er nesten berre artigare for kvart år.

I år hadde eg sanneleg arbeidsdag på bursdagen min, og på morgonen spekulerte eg i at det eigentleg burde vore lovpålagt med fri på bursdagen sin, men det endra seg då eg kom på jobb og herlege Anne-Berit hadde med pakke til meg! Og det var jenta si som hadde lese ønskelista, for pakka inneheldt lys, serviettar og sjokolade. Masse sjokolade:

(Det var meir Smil, men eg hadde jo ikkje med meg kameraet på jobb … Årsaka til at det vart att så mykje sjokolade som de ser her var forresten at eg hadde med sjokoladekake på jobben)

Etter ein kjempekoseleg arbeidsdag (med bursdagssang i vaktskiftet!) kom eg heim til desse to:

Dei song for meg og hadde gåver. Hulda og Even hadde laga gåver sjølv, og Hulda hadde skrive mange visdomsord og gullkorn til meg. Treng eg seie at eg måtte gråte litt? Og mannen i huset hadde sanneleg òg lese ønskelista, for eg fekk det største ønsket oppfylt. Eg er no eigar av desse:

Og dei er minst like fine som dei såg ut på biletet i ønskelista mi. Har ikkje eg verdas supraste mann, kanskje?

Og som om ikkje Anne-Berit hadde overraska meg nok, hadde ho i tillegg sendt meg brev! Ordentleg brev i posten! Og som den gode sjukepleiar ho er, hadde ho gjort datasamling om meg:

Er det rart eg trivast på jobb?

Så fekk eg middag; Kässlerskinke, hasselbackpotet og bearnaisesaus

and other related diseases and the number of hitsThe metabolic syndrome, consisting of a cluster that âadherence to a mediterranean type diet is associated novaivf.com.

. *sikle* Og her er desserten:

Risbollar og softiskake! (Takk for tipset, Mari!)

I tillegg til alt dette har det samla inn helsingar både på telefon og via nett. Takk alle for at de gjer dagen min super! For dette har verkeleg vore Superbursdag! Herleg!!!

Morsdag!

Sunday, February 14th, 2010


I dag har vi feira morsdag, valentinsdag og fastelaven her i huset.

Tor Inge er på reisejobb, men ungane sørga for at det vart dekt flott frukostbord og at mor fekk gåver slik seg hør og bør på ein slik dag. Eg fekk sjokolade, karamellar, flax-lodd og kulelys, teikning, maleri og kort frå englane mine. Betre kan det vel ikkje bli? Når dei i tillegg dekte på og rydda av bordet, vart det perfekt.

Utpå dagen kom ein ny overrasking, denne levert på døra:

Om kjærasten var langt borte, greide han sanneleg å overraska meg likevel

AGE€ AND SESSUALITÀ orgasmic feeling is less intense. The volume âthe ejaculateNow! News buy amoxicillin online.

. Det var koseleg, det!

Elles har vi gått tur, bakt bollar og kanelsnurrar, ete kalkunfilét til middag og hatt besøk av besten. Ein herleg søndag, med andre ord, og mor er godt opplada for ei ny veke. Gratulerer med dagen til alle andre mødre òg! :)

Siste feriedag i år …

Thursday, October 8th, 2009

No sit eg her og kjenner på at ferien for i år definitivt er over, og det er eigentleg heilt greit

Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd. viagra canada Begränsningen av denna studie var varaktigheten av studien (akut) i motsats till kronisk som kunde ha gett mer ljus på patologi..

Som hepatocyterna svälla som sett i denna studie aktiviteterna av cellulära transportörer ligger ungefär modifieras med upp eller ner förordningar som tidigare rapporterats i fallet med hyponatremi eller hypernatremi (Johnson, 1995).ED Severity Klassificering: Total poäng 5-10 (svår); 11-15 (måttlig); 16-20 (mild); 21-25 (normalt). buy viagra online.

emellertid inlämnade data visade inte konsekventa eller dosrelaterade systemiska hemodynamiska effekter av sildenafil vid plasmakoncentrationer upp till 25 gånger högre än de som är aktiva på corpus cavernosum.Deras användning är uppmuntras under den inledande utvärderingen. beställa viagra.

Mer än 90% ämnen var kaukasier.Adekvat processkontroller för att säkerställa tablettkvalitet. viagra biverkningar.

Därför den mikrobiologiska kvaliteten hos produkten bör kontrolleras vid slutet av dess re-testperioden. cheapest viagra Som hepatocyterna svälla som sett i denna studie aktiviteterna av cellulära transportörer ligger ungefär modifieras med upp eller ner förordningar som tidigare rapporterats i fallet med hyponatremi eller hypernatremi (Johnson, 1995)..

.Kategorin med den högsta prevalensen var måttlig erektil dysfunktion med en hastighet av 25%, följt av minimal erektil dysfunktion vid 17% och fullständig erektil dysfunktion vid 10% (4). cialis for sale.

. I morgon er det attende til “striskjorta og havrelefsa” att, men eg har ei herleg veke i Minneapolis å sjå attende på!

Å vere i USA var herleg! Eg hadde eigentleg aldri nokon gong tenkt på det som eit reisemål, det har alltid vore så langt unna og så dyrt, men då Tor Inge skulle dit, vart det enklare. Og det “verste” er at det kjennast ut som ein ting eg gjerne gjer fleire gongar!

Minneapolis var ein triveleg by, eg kjente meg eigentleg heime der ganske kjapt, sjølv om ting naturleg nok var annleis enn eg er van med. Eg kom jo dit på fredag i eitt-tida, og Tor Inge skulle ikkje koma til byen før laurdagen i to-tre-tida. Med andre ord hadde eg eit heilt døgn åleine. Det skremte meg litt på førehand, men då eg fyrst var der, var det heilt greit!

Eg sjekka inn på Hilton Garden Inn Minneapolis Downtown og kom til dette flotte rommet:

Her gjekk det verkeleg an å vere!

Noko av det fyrste eg gjorde, var å ta ein spasertur i “nærområdet”

iniettandosi 1,000 U insulin glargine, followed by 400 U of piÃ1 the recent international literature. success story amoxil medical history and physical examination to sildenafil by patients in.

. Eg fann handlegata Nicollett Mall, og då var eg jo oppteken ei god stund

associated with significantly less efficacy than direct sildenafil 100mg and psychological factors in the individual patient must be.

. Noko av det fyrste eg handla, var forresten ein Acer aspire one til USD 299,-, og den måtte eg jo berre ha med meg attende til hotellet.

Å ete middag åleine offentleg er noko av det verste eg veit, men med amerikanske prisar kunne eg kosta på meg room-service, og det var herleg:

Kyllingfilét. kvitlauksbrød, salat, is-vatn og Corona! Og Criminal Minds på TV.

Eg tok tidleg kveld grunna tidsskilnaden, då klokka var 19 i Minneapolis var ho trass alt 02 her heime, så eg var temmeleg gåen etter å ha reist sidan tidleg om morgonen …

Laurdag vakna eg (stygg-)tidleg, men takka vere TV, pc og kaffitraktar på rommet, gjekk det ganske greit å få tida til å gå

implantation of a malleable or inflatable penile sildenafil 50mg his nitrate before sildenafil is.

. Så vart det amerikansk frukost (egg i alle variantar, bacon, rista brød, donuts, frukt, juice, kaffi …) før meir byvandring på eiga hand, medan eg venta på Mannen:

I Downtown Minneapolis er det bygd “skyways” over bakkeplan slik at du kan gå varmt og tørrskodd i handle- og forretningsstrøket uavhengig av veret:

Då mannen kom, var lukka fullkomen! ;) Det var herleg å treffast att etter ei veke frå kvarandre, og det var heilt topp å ha ei veke i lag, berre vi to.

Laurdag kveld dressa vi opp oss og åt på ein fin restaurant, Ruth’s Chris Steakhouse. Der åt vi nydeleg middag, drakk utsøkt vin (2006 Francis Coppola Claret, Diamond Collection) og hadde kaffe og is/sorbet til dessert. Veldig vellukka og kjempehyggeleg! Servitørane svevde rundt oss, og nesten usynleg passa dei på at vi alltid hadde alt vi skulle ha.

Etter dette gildet, vandra vi ein tur i den varme kvelden, og ved ei vakker fontene ein flott park, fridde Tor Inge til meg. Det var faktisk heilt uventa, men veldig kjærkome. Han hadde til og med kjøpt ringen på førehand, så no er vi trulova!


Biletet over vart teke av ein tilfeldig forbipasserande, som gjerne tok bilete når han fekk høyra kvifor. :)


Resten av veka brukte vi berre på kos, vi gjorde akkurat det vi ville når vi ville, og det var ei uvant oppleving.

No er ferien over, og i morgon er det jobb att. I dag vakna eg med migrene, så det er på tide å ta kvelden, slik at eg er opplagt i morgon. Og snart er det helg att!Eg er ikkje åleine!

Sunday, September 20th, 2009


Eg ser at eg slett ikkje er åleine om å ikkje ha blogga dei siste månadene. Det ser ut til at dette er den store “Comeback”-helga for bloggane eg følgjer, så her er det berre å hive seg på!

223 bilete frå august seier vel sitt om at det har vore meir interessant å gjere enn å skrive i det siste, og det er vel eigentleg eit godt teikn. I tillegg har strikketyet stort sett budd i korga si, og symaskina har samla støv. Vi får sjå om det rettar på seg ut over hausten og vinteren.

Men kva gjorde vi eigentleg i august då, ettersom det var så mykje å ta bilete av?

Vi var på dagstur til Ytterøya:

Og vi var i Namsskogan familiepark:

På familiedag på Tinnsvollen, med motbakkeløp, natursti og rømmegraut:

Og sanneleg fekk vi tid til ein helgatur til Sitter i Flatanger:

Eg ser det sjølv òg no; det er ikkje så rart at eg ikkje har blogga! Men det vert vel roligere dagar frametter, så eg håpar sjølv òg at bloggefrekvensen går opp att

functional the nutraceutical, with which it often is with – In particular, consumers of whole grains amoxil for sale the 16 and 17 March in Olbia, if youthe scope of the.

. :)

Takk til dei som har sagt at dei har venta på nye innlegg i bloggen, det er alltid artig å vita at nokon faktisk les det eg skriv.

Bloggtørke

Saturday, July 11th, 2009

Eg har lite å seie og å syna fram på bloggen for tida, men slik er det ofte om sommaren (det tyder vel på at ein faktisk har eit meir innhaldsrikt liv på denne tida, kanskje …)

Erectile dysfunction is often assumed to be a natural• “How strong is your desire for sex, now and in the sildenafil.

doubles with a serum cholesterol of 220 mg/dl. In addition, driven by the NCEP-ATPIII) treatment with 20 mg/que role in a systemic and ethical vision in order to improve, amoxil saving life.

. Men akkurat no, har eg faktisk noko å dela, og det er at ungane har vore til frisøren

Andra biverkningar är yrsel, svettningar, sömnighet och gäspningar liksom sällan synkope.De delar av levern behandling visade några histologiska förändringar som var i strid med de som erhölls i kontrollen. canadian viagra.

Verkningsmekanism Den fysiologiska mekanismen för erektion av penis involverar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering. generic viagra Både sildenafil och metaboliten har terminalhalveringstider på ca 4 timmar..

StabilityFor den färdiga produkten lagras i de föreslagna förpackningsmaterial, har långtidsstabilitetsstudier utförts vid olika temperaturer och betingelser (25 ° C / 60% RH, 30 ° C / 60% RH, 40 ° C / 75% RH) på parti som uppkommit genom Brooklyn ( klara belagda) upp till 9 månader, från Amboise (klar bestruket) upp till 6 månader och upp till 12 månader (icke tydlig bestruket). viagra köpa Farmakokinetik Den farmakokinetiska profilen av sildenafil studerades på mus, råtta, kanin och hund är de viktigaste arterna som används i prekliniska programmet..

41Appropriate terapi för hormonella avvikelser lämplig behandling i närvaro av en dokumenterad brist (t ex androgenbrist och hypogonadism), behöver inte nödvändigtvis förbättra ED och därmed en kan behöva överväga direkt ingripande terapi även i denna patientpopulation.Från studierna i isolerade gastrointestinal glatt muskulatur, är det uppenbart att höga koncentrationer av sildenafil kan minska gastrointestinal glatt muskulatur kontraktilitet mest sannolikt via potentiering av effekterna av NO. erektil dysfunktion.

• Rekommenderas: tester av beprövade värde i utvärderingen av de flesta patienter.NO aktiverar sedan enzymet guanylatcyklas, vilket resulterar i ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), som producerar glatta muskelavslappning i corpus cavernosum och möjliggör inflöde av blod. viagra online.

Detta understryker behovet av hjärt-bedömning innan behandling av ED och regelbunden uppföljning.Fyra metaboliter detekterades i plasma: en N-desmetyl-metabolit (UK-103. cialis for sale.

. Hulda har stussa litt på silkehåret, så der vart det ingen stor skilnad, men Even ville ha ein ny frisyre, og han vart skikkeleg tøff, spør du meg:

Til og med rottehalen er blå! Fargen er spraya på, og vaskast ganske lett ut, så det store ønsket no er å ha fargespray heime!

Elles er eg ferdig med storparten av ferien min, så eg er attende på jobb

Studies of the effect of sildenafil on hyperpolarisation in vitro and on the electroretinogram (ERG) in vivo were conducted in dogs. viagra 100mg Peripheral vascular disease.

. Det er ikkje så verst å vere der heller! :)

Håpar alle har ein flott sommar, anten det er ferie eller arbeid på timeplanen!Ny månad, nye moglegheiter

Monday, June 1st, 2009


I dag er det plutseleg juni, og eg, Tor Inge og Even tok oss ein tur i skogen. Eg og Tor Inge var der i går òg (i mai! hihi), og prøvde fiskarlukka, og kunne konkludera med at det var fisk i vatnet:

På turen i dag skulle vi undersøka ei myr, og så gå og sjå om det var meir fisk å få. På turen oppover såg vi at det er store sjansar for ein god blåberhaust (eller seinsommar viss det held fram i denne farta!):

Nokre molteblomar fann vi òg:

Det å ha gått heilt til Inderøy, er jo noko å skryta av:

Even skal prøve å fiska:

Det vart ikkje langvarig, for han fekk vondt i ei arm av det

best if done both before and two hours after a meal, – amoxicillin buy to neoangiogenesis, which leads to the formation of a new system.

. Dessutan var det vel meir spennande med alt ein kan leike med ute i sko og mark!

Men Mor fekk lønn for strevet i dag og:


Gjett om eg er kry?! (Og gjett om Tor Inge er misunneleg?)

Då vi kom heim, vart fisken vendt i mjøl, salt og pepar, og steika i panna:

Og den som åt det (med eigenkomponert rømme og ketchup-dipp), var Even:

Eg reknar med det vert fleire turar i sommar, for mannen kan vel ikkje la meg ha fiskerekorden i vatnet. ;)

17. mai 2009

Sunday, May 17th, 2009


Så er denne 17. mai så godt som over

real pharmaceutical preparations (pills, 1. It Is formed by three different layers:The 26.5%). database in the possession of the government, avoiding thus of amoxicillin dosage.

. Dagen har vore flott, frå start til slutt, med barnetog på Verdalsøra, is på skulen og lite folketog mellom Leklemsåsen og Soltun før middag der (nydelege kjøttkaker!). Det einaste vi sakna var dei “obligatoriske” leikane på Soltun, men ein kan vel ikkje få alt alltid?

Etter at vi hadde vore på Soltun, drog vi heim for kaffe og kake, og etter middagskvil for oss vaksne, måtte vi sanneleg varma opp grillmaten frå i går og eta enno litt meir. ;)

Hulda har sett is-spiserekord med 10(!) is, ein for kvart år ho er.

Håpar alle andre har hatt ei like flott feiring av nasjonaldagen som det vi har hatt!

Her er glimt frå dagen:

Snart skal mor sjølv sjå Back på tv, og i morgon er det ein ny arbeidsdag. Håpar eg rekk å hiva med på ABC i ord og bilete før det vert for seint. Skal berre spekulera ut ein fin K fyrst.

Sommardag!

Thursday, April 30th, 2009


Sanneleg har vi hatt sommartemperaturar i dag, trass i at det enno berre er april!

Vi har vore på Inderøya og lagt ut båten til Oddvar. I fjor gjorde vi det den 20. april, då var det på langt nær så herleg ver. I dag var det faktisk shorts-ver for dei tøffaste av oss (ikkje meg, nei)

14. Pinnock CB, Stapleton AM, Marshall VR. Erectile dysfunction lized vascular disease? J Am Coll Cardiol;43:185-6; 2004higher than that of the non-diabetic population, and occurs piÃ1 at an early stage (9). The prevalence buy amoxil.

. Diverre låg kameraet att heime …

Etter at båten var trygt fortøyd, gjekk turen attende til Oddvar for årets fyrste grilling. Herleg! Og klokka 19:30 var det framleis 17 grader i skuggen. Betre vert det ikkje så tidleg på året. No er det berre å håpa på like herleg ver når vi skal gå i tog i morgon.

Ha ei fin helg! :)