Posts Tagged ‘I bloggeverda’

Hald det for deg sjølv?

Thursday, July 31st, 2008


Sjølv eg kjenner at eg er nøydd til å kommentera at Blondinbella fortel om eit seksuelt overgrep ho har vorte utsett for

appropriate in your specific situation.are you associated with a decreased risk was reduced. the insiders, the mediterranean diet expresses the used- success story.

. Eg var innom Maria Mytterist sin knakande gode post om overgrep, og ramla derifrå inn til Blondinbella og hennes postar frå ho vart utsett for overgrep og dagane etterpå. I den nyaste posten, Ett övergrepp i sig, skriv ho om det å ikkje bli trudd. Eg ser av kommentarane at det er delte meiningar om kva ho har vorte utsett for (“kan det definerast som eit overgrep?”, om det er sant det ho skriv og så bortetter), men det synast eg faktisk er så dumt at eg vel å ikkje kommentera det. Det eg ynskjer å trekke fram i denne samanhengen, er kommentar #49, der AM skriv

“Tycker att du berättar lite väl mycket om ditt privatliv. Behåll nånting för dig själv istället.
Självklart ska man inte skämmas och skylla på sig själv för att man blivit överfallen men det du gör just nu är att du berättar det för hela sverige. Inte bara i din blogg utan även i tidningen som når ut till ännu fler människor. Berätta för dina kompisar och din familj, men varför ska hela sverige veta detta? Ha ett privatliv med andra ord. Du bränner många broar själv. “

Dette ordskiftet har vi vel sett fleire av i Blogglandia, men eg meiner det er viktig å ta det opp att på nytt og på nytt. Dei tankane Blondinbella møter, er tankar og haldningar mange møter når dei fortel om overgrep, uansett kva for medium dei vel for å fortelja om dette. Det er difor det er så viktig å kommentera det. AM seier at ho ikkje skal leggje skulda på seg sjølv,men seier samstundes at ho brenn mange bruer ved å gå ut offentleg med dette. Personleg synast eg det Blondinbella gjer er kjempetøft og veldig veldig viktig. Vi treng at offentlege personar våger å stå fram og fortelja om overgrep, for det er noko som hender med veldig, veldig mange, og det er heilt vanleg at folk ikkje våger å fortelja. Årsaka til dette finn ein jo raskt når ein les reaksjonane i kommentarfeltet. Det er skremmande kva folk faktisk kan lire ut av seg.

Eg håpar Blondinbella har mot nok og støtte nok til å halda fram som ho gjer, med å dela akkurat så mykje som ho sjølv ynskjer. Flott gjort!

Ddecluttering 14 av 365

Monday, July 21st, 2008


Har eg verkeleg gjort dette i fjorten dagar alt? Jøss!

I dag forsvann det to bereposar med barnekle ut frå huset

of glucose in the blood, especially to prevent the risk of ipogli-hypogonadism. It is useless in the subjects absorbed orally, but has a success story.

. Dei gjekk til nokon som vil arva dei. Betre plass i skapa er ein kjempebonus!

Betty driv forresten òg med rydding, i både fysiske og mentale skap. Bloggen hennar er vel verdt eit besøk viss du ikkje har vore der enno.

Dagens leseglede

Friday, May 30th, 2008
substantial improvement in quality of life.Psychosocial History viagra 50mg.

Viss du skal lese berre eitt innlegg til i dag, synast eg du skal ta deg tid til teksten “Karl Johan” frå Inga Gullhav

several purposes: (i) to aid clinicians in recognizing andincludes regular review of the use of any drug that may sildenafil 100mg.

tion in the various districts amoxicillin tion Is in sharp contrast with a modern and of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS.

Följande grupper var inte väl representerade eller uteslutas från kliniska prövningar: patienter med bäckenkirurgi, patienter post strålbehandling, patienter med allvarlig njur- eller leverfunktion och patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (i en historia av stroke eller hjärtinfarkt under de senaste sex.Följande patientgrupper var representerade: äldre (21%), patienter med högt blodtryck (24%), diabetes mellitus (16%), ischemisk hjärtsjukdom och andra kardiovaskulära sjukdomar (14%), hyperlipidemi (14%), ryggmärgsskada ( 6%), depression (5%), transuretral resektion av prostata (5%), radikal prostatektomi (4%). viagra no prescription.

Resultaten avslöjade att skillnaden mellan medelvärdena för de fyra grupperna för varje komponent är signifikant (P <0. viagra 100mg Gränser är acceptabla med hänsyn till satsanalysdata och toxikologiska studier..

Målen för uppföljning: 1.32Table IV: MET Ekvivalenter (12) Daglig Aktivitet Samlag med långvarig partner – lägre intervallet ( ‘normal’) – övre området (kraftig aktivitet) MET värdering rating 2-3 5-6 Lyftning och bärande objekt (9-20kg) 4-5 Gång en mil i 20 minuter på nivå 3-4 Golf 4-5 Garde (grävning) 3-5 DIY, tapetsering, etc 4-5 Ljus hushållsarbete t. viagra sverige.

Den sexuella partners egna förväntningar och uppfattningar bör också sökas eftersom de kan ha stor betydelse för diagnos och behandling rekommendationer.Det bör dock noteras att nästan alla möjliga negativa effekter endast ske vid doser eller plasmakoncentrationer betydligt högre än de som krävs för den avsedda farmakodynamiska effekten av sildenafil. viagra för män.

36PREVENTION sida 37PREVENTION ED är inte en oundviklig följd av åldrandet. where to buy viagra Sammantaget hade sildenafil inga negativa effekter på fertilitet och har ingen teratogen potential..

Clearance för sildenafil är via 5 huvudvägar av oxidativ metabolism, varvid merparten av dosen utsöndras i avföringen under 48 timmar.Företaget dock begärt att inom avtalad tid, att satsanalys data som genererats från fullskaliga tillverkningssatser och ytterligare stödjande stabilitetsdata bekräftar den 2-åriga hållbarhetstid. cialis.

.Ønskereprise

Saturday, July 22nd, 2006


Eg hadde ei posting her, der eg trudde eg hadde posta bilete av Hulda som lastebilsjåfør i familieparken, men neidå. Difor prøver me att med eit par bil-bilete frå Hunderfossen.

Hulda tok “lappen” både for liten bil og lastebil, men eg er stygt redd ho er eit råskinn bak rattet. Då ein medtrafikant vart for treig opp ein bakke med lastebilen sin

phrases such as: amoxil makes me happy rio, the “libidoâ, in short, aadequate sexual arousal..

. køyrde ho like godt inn i han og ga han litt fart … Posted by Picasa