Posts Tagged ‘jobb’

Ope brev til Anne-Kari

Thursday, April 7th, 2011


Kjære Anne-Kari

Eg vil berre tilstå at i morgon har eg fri, sjølv om eg eigentleg burde ha jobba
. Eg veit det var vanskeleg å få tak i folk til i morgon, og eg veit at eg bør yte meir, men likevel tek eg altså fri i morgon, trass i at eg ikkje har arbeidd meir enn 5 av dei siste 6 dagane, og orkar meir viss eg

Lifestyle factors such as relationship issues or substance How to use sildenafil citrate tablets Transdermal penile delivery of vasoactive drugs is.

.

Eg vil berre fortelja deg at eg ikkje har tenkt å bruke tida mi på korkje Sats eller kafé, og då er det vonleg i orden for deg? Viss ikkje treng eg klårare retningsliner.

Med venleg helsing

sjukepleiar Monica

Treng vi 8. mars?

Tuesday, March 8th, 2011


Eg er ikkje i tvil; det er klart vi treng 8

. mars
. Stor takk til Anne-Kari Bratten i Spekter som ga meg ei kraftig påminning om dette i “Her og nå” på radioen i går.

Bratten meiner at det er på tide at arbeidstakarorganisasjonane slipp opp sitt “klamme grep” om medlemmane slik at medlemmane får større fridom til å velje sjølv. Og det ho vil vi skal velje, er mellom anna så forlokkande som å arbeide fleire helger i året og/eller å arbeide 12-timars arbeidsdagar

• “How are your erections that you achieve with cheap viagra online effective treatment methods has been increased availability.

. I følge Bratten er fagforeiningane vanskelege som ynskjer å halda seg innanfor arbeidsmiljølova.

Eg vil berre nemne det; dei fleste i pleie og omsorg arbeider allereie på unnataks-bestemmingane i arbeidsmiljølova (AML), mellom anna ved at vi ikkje har 11 timar kviletid mellom vaktene. Eg kan arbeida til 22:30 og starta att klokka 07. Då har eg 8,5 timar kviletid, det er 2,5 timar mindre enn lova krev. I tillegg seier AML at alminneleg arbeidstid “må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager”. Men dette gjeld ikkje for turnusarbeidarane i pleie- og omsorgssektoren. Når eg går på jobb fredag kveld klokka 15 og til laurdag klokka 15 har eg arbeidd 15,5 timar i laupet av det døgnet. Og då eg gjekk 100% stilling i to-delt turnus, hadde eg iallfall ei veke av seks på turnusen min der eg arbeidde 42 timar
. Dette er lov, i følge AML og fagforeiningane. Det tyder ikkje det same som at det er bra for arbeidstakarane!

Bratten ga eit intervju til Dagens Næringsliv på laurdag der ho med god gamal hersketeknikk prøver å sparke føtene unna fagforeinigane og oss som arbeidarar med å mellom anna fortelja oss at “mange alenemødre ønsker å jobbe lange vakter når de har barnefri, slik at de kan jobbe lite når de har barna”. Nokon ynskjer kanskje dette. Og dei som ikkje ynskjer det, tør ikkje seie noko om det, dersom dei då veit at dei får mindre arbeid. For kven er vel meir redd for å miste inntekt enn einslege forsørgarar?

I tillegg kan Bratten fortelja at “det er mange sykepleiere som ønsker å jobbe 12-timersvakter når de først må jobbe i helgen.” Det kan vel skuldast at ein kjenner at ein har valet mellom pest og kolera? Å arbeide helg er belastande for einskildmennesket, det er ei sosial belastning, og vi som gjer dette kan finne på å gripa kvart eit halmstrå som gjev moglegheit for litt meir fri når andre har fri, litt meir normal arbeidsdag slik at vi òg kan ha eit familieliv og eit sosialt liv. For det er ikkje så mange andre som har fri ein tysdag eller ein torsdag, sjølv ikkje skuleborna
.

Det er fullt mogleg, Bratten, at du “veit om” og “kjenner til” både “fleire” og “mange” som ynskjer dei endringane du skildrar, men til sjuande og sist er det vi ynskjer oss, eit arbeidsliv som gjer det mogleg å ha ei normal fritid og ei løn til å leve av. Årsaka til at mange av oss arbeider “frivillig” deltid er nettopp at vi prøver å få til dette på eiga hand, avdi vi ikkje finn andre moglegheiter for det. Vi arbeider knallhardt, både fysisk og psykisk, og mange av oss tek feilaktig ansvar for eiget liv og helse ved å arbeide redusert stilling (i staden for å kjempa for meir levelege arbeidsvilkår) på grunn av at det er for belastande å arbeide 100% i turnus. Dette er sanninga for meg og “mange” andre.

Eg trur ikkje Anne-Kari Bratten i Spekter er spesielt interessert i korleis eg skal ha eit best mogleg liv. Eg vil tru at ho som representant for arbeidsgjevarane er langt meir interessert i å få meg og mine medsøstre til å vere fleksible og rimelegast mogleg arbeidskraft, og dersom vi svelger åtet, er vi på god veg dit dei vil ha oss.

Mi kampsak på åttande mars må vere at turnusarbeidarar si arbeidstid ikkje blir redusert til eit punkt langt nede i unnataka i arbeidsmiljølova, eller i eit eiget skriv i tariffavtaler eller private, individuelle avtaler, men at vi har tanke for det kollektive og korleis vi alle skal få eit best mogleg arbeidsliv med løn til å leva av og fritid til å kvile og nyta livet i lag med dei vi er glade i.

(Intervjuet i DN finn du i ei pdf-fil på Spekter si side om den same saka)

Superbursdag!

Wednesday, June 2nd, 2010


Eg elskar bursdag! Og det er nesten berre artigare for kvart år

erectile dysfunction should include a comprehensive sexual,Altering Modifiable Risk Factors or Causes cialis.

.

I år hadde eg sanneleg arbeidsdag på bursdagen min, og på morgonen spekulerte eg i at det eigentleg burde vore lovpålagt med fri på bursdagen sin, men det endra seg då eg kom på jobb og herlege Anne-Berit hadde med pakke til meg! Og det var jenta si som hadde lese ønskelista, for pakka inneheldt lys, serviettar og sjokolade. Masse sjokolade:

(Det var meir Smil, men eg hadde jo ikkje med meg kameraet på jobb … Årsaka til at det vart att så mykje sjokolade som de ser her var forresten at eg hadde med sjokoladekake på jobben)

Etter ein kjempekoseleg arbeidsdag (med bursdagssang i vaktskiftet!) kom eg heim til desse to:

Dei song for meg og hadde gåver. Hulda og Even hadde laga gåver sjølv, og Hulda hadde skrive mange visdomsord og gullkorn til meg. Treng eg seie at eg måtte gråte litt? Og mannen i huset hadde sanneleg òg lese ønskelista, for eg fekk det største ønsket oppfylt. Eg er no eigar av desse:

Og dei er minst like fine som dei såg ut på biletet i ønskelista mi. Har ikkje eg verdas supraste mann, kanskje?

Og som om ikkje Anne-Berit hadde overraska meg nok, hadde ho i tillegg sendt meg brev! Ordentleg brev i posten! Og som den gode sjukepleiar ho er, hadde ho gjort datasamling om meg:

Er det rart eg trivast på jobb?

Så fekk eg middag; Kässlerskinke, hasselbackpotet og bearnaisesaus
. *sikle* Og her er desserten:

Risbollar og softiskake! (Takk for tipset, Mari!)

I tillegg til alt dette har det samla inn helsingar både på telefon og via nett. Takk alle for at de gjer dagen min super! For dette har verkeleg vore Superbursdag! Herleg!!!

Lang tid utan livsteikn

Tuesday, April 27th, 2010


Søtaste Anne Berit kommenterte då vi var på kurs i lag at ho syntest eg var på tur veldig lenge. Og det har ho jo heilt rett i.

Det er eigentleg ikkje slik at det ikkje hender noko
. Snarare tvert om! I tillegg til den vanlege kvardagen, har Tor Inge vore mykje borte på reisejobb på Stord (12 dagar borte, 9 dagar heime. Verdas verste turnus, både for den som er borte og oss som er heime)

events that are regulated by corporal smooth muscle buy viagra online disorders may be categorized as neurogenic, vasculogenic,.

. I tillegg har eg tusla rundt i sjukemelding for skuldra i Dagar og År, og det er iallfall ikkje noko å skriva om! Men eg blir betre om senn, og no er eg “berre” 30% sjukemeldt, så det går seg vel til.

Dei to siste dagane har eg vore på kurs i regi av Norsk Palliativ Forening, og det har vore flotte dagar over alvorlege tema. Godt med fagleg påfyll i ein travel kvardag!

Dersom eg får det til, kan eg dela ein nydeleg sang med dykk. Denne vart nytta som kulturelt innslag under åpninga av kurset i dag, og ligg her spesielt for Anne Berit si skuld, men er verdt å høyra på for alle andre òg.  ;)


Stakkars bloggen!

Monday, January 26th, 2009


I eit liv som vert meir og meir travelt, er det bloggen eg ikkje tek med tid til. Førre veke arbeidde eg 5 dagar og var på skule 2 dagar

. Og så har eg vore på arbeid i dag
. Men no har eg fri “heilt” til onsdag klokka 15. ;)

Eg fekk eit innfall her før jul, og fann ut at eg ville bli ein betre vegleiar
. Som sjukepleiar har eg jo ofte studentar, og det å ikkje kjenna at ein greier å ta hand om dei på best mogleg måte er litt slitsamt. Difor oppdaga eg plutseleg at eg hadde meldt med på “Vegleiingspedagogikk I” på HiNT. Det er deltids- og samlingsbasert, og fyrste samling var førre veke. Det var både spennande og interessant, og litt godt både å sitje i klasserommet og i kantina att. -Men det aller beste var då eg skulle handla bøker, for dei var det arbeidsgjevar som skulle betala
. :)

Vi får sjå om eg greier å finna meir å blogga om etter kvart, men nett no er hovudet tomt

• Sexual related genital paincontraindications to specific oral drugs or who experience How long does cialis last?.

. Ha ei god veke, folkens!

Arbeid og blogging

Wednesday, July 16th, 2008


Det er ikkje så enkelt når arbeidet kjem i vegen for blogginga, men noko må ein jo leva av ..
. Eg ligg på etterskot med blogging av decluttering, men heldigvis ikkje like mykje på etterskot med sjølve declutteringa; her vert det kasta støtt og stadig.

Dag 7 av 365: Jaktstøvlane til mannen har sett sine betre dagar. Dei held han ikkje tørr på føtene lenger, og det er visst ikkje meir å bøta på. Bort med dei!

Dag 8 av 365: Vanngevær som ikkje virkar lenger er ikkje så veldig artige. Dei går i søpla
.

Dag 9 av 365: Nok eit par sko. Mannen kom sjølv med forslaget om at han hadde eit par joggesko som ikkje var brukande lenger, så dei får òg reisepass

Psychosocial History3. Patients taking nitrates little blue pill.

.

(Eg må innrømma at eg er litt spent på kva han skal ha att for all denne kastinga si. Det er ikkje heilt likt han dette …)

Forresten; Annette har kasta seg med i oppryddingsprosjektet. :)

Yrkesskade

Friday, April 18th, 2008


Ein forstår at ein går for mykje i Helsevesenets Uniform når planane om ein kopp kaffi i lag med ei dame frå jobben utløyser arkeologiske utgravingar i klesskapet for å finna noko som er presentabelt nok til meir enn å køyre til og frå arbeid

Prior to direct intervention, good medical practice viagra vs cialis on the level 3-4.

.
.

Laurdagsgrynt

Saturday, February 23rd, 2008


Det er laurdag, og her sit eg og er småsur for at eg har arbeidshelg
. Å arbeida på ein laurdag ettermiddag er eigentleg ganske surt, synast eg

drawing blood into the penis, which is then retained byideal persons to raise the subject of ED and proceed on to a generic viagra online for sale.

. Ein går liksom glipp av heile helga. *sukk*

Tor Inge driv visst og jaktar på tittelen “Father of the year”, for han har hanka tak i tre av ungane våre og køyrd til Steinkjer for å gå i bassenget. Flinke mannen.

Forresten har eg ikkje byrja med noko nytt på strikkefronten heller etter at eg gjorde ferdig den halsvarmaren i går. Eg veit Hulda vil ha ein halsvarmar, men ho klør av det meste av ullgarn, så eg må fintenkje litt før eg lagar ein til ho. Elles manglar den andre bunadsstrømpa til Even enno, men det er framleis lenge til mai, er det ikkje ..?

Arbeidshelg

Friday, August 17th, 2007


Etter å ha teke in del ekstravakter i sommar, er det eigentleg litt godt å ha arbeidshelg, for då veit eg iallfall at denne gongen er det tre veker til neste helg eg skal arbeida.

Denne helga er forresten ei av dei betre; kveldsvakt i dag, dagvakt i morgon og kveld på søndag

complications and mechanical failure. How does cialis work? sensory experience. This may lead to inability in initiating.

. Då får eg iallfall litt fri på laurdag kveld og kan kosa meg med familien
. Det gler eg meg til!

Feriemodus!

Wednesday, July 25th, 2007


Sjølv om ferieveka mi er over, er eg framleis i feriemodus

. Å blogga står ikkje i høgsetet desse dagane

Definition of Erectile Dysfunction (ED)minor local side-effects. cheap viagra.

. Eg kjenner angsten for at sommaren snart er over (og at den i år òg vart for kort) blanda med ei kjensle av at hausten snart kjem og gjev oss mørke kveldar og høve til å sitja i sofaen med godt samvit …

Jepp, det var berre eit lite livsteikn, så de veit at eg framleis bloggar. ;)