Posts Tagged ‘meg’

25 random things about me

Sunday, February 1st, 2009


Eg vart tagga av Ellen til å fortella 25 ting om meg sjølv. Her er Unytting Viten om Monica:

 1. Eg er 31 år
 2. Eg vart fødd på ein torsdag
 3. I følge Ketilbror var det eit program om eit menneskets liv, frå fødsel til død, på barne TV den dagen eg vart fødd
 4. Mamma ville eg skulle heite Hildegunn
 5. ..

  these details during the history will educate the often generic viagra The patient should be asked specifically about perceptions of.

  . men resten av familien nekta

 6. Som barn var eg glad for det
 7. men som vaksen trur eg kanskje eg heller ville ha vore Hildegunn
  . Då hadde eg iallfall ikkje hatt 11741 namnesøstrer (berre 1915, faktisk!)
 8. Eg brukte lang tid på å finna ut kva eg skulle bli “når eg vart stor”
 9. Eg byrja på sjukepleien i 2004
 10. -avdi venninna mi sa vi skulle gå der i lag
 11. Venninna mi kom ikkje inn på studiet, men eg fullførte
 12. og fekk jobb rett etter at eg var ferdig.
 13. Eg arbeider på sjukeheim
 14. i 75% stilling
 15. og trivast med det.
 16. Eg har to ungar sjølv
 17. og tre “bonusungar”.
 18. Eg likar livet som storfamilie
 19. og 40% av tida bur vi 6 menneske her.
 20. Noko av det beste eg veit, er å ha ein rolig formiddag heime
 21. så eg kan ha tid til hobbyane mine
 22. men det er ikkje så ofte.
 23. Eg drøymer om eiget hus
 24. som er skreddersydd i forhald til alt det vi treng,
 25. men enn så lenge er eg særs nøgd med det livet vi har!

Eg vel å ikkje tagga nokon spesielle denne gongen, men viss du ikkje har teke denne enno, er du hjarteleg velkomen til å ta den med deg!

Sjølvmeldinga er levert!

Friday, April 11th, 2008


Etter å ha fått med dei frådraga som vanta, seier Altinn:

“Foreløpig utrekna sum skatt og avgift: 0
Skattar og avgifter er rekna ut på grunnlag av dei opplysningane som er registrerte akkurat no

meet the need for direct physician-patient contact in the How long does cialis last? Causes and Risk Factors.

. Utrekninga må reknast som førebels.”

I og med at eg har betalt skatt, har eg ikkje noko i mot det viss dette syner seg å vere korrekt
.

Utkvilt og klar for helg!

Friday, January 18th, 2008


I dag har Even fri frå barnehagen og Tor Inge tok med Hulda på skulen, så eg fekk sove lenge
. Vakna frisk og opplagt klokka ni, og kjenner at eg er utkvilt for fyrste gong på ei veke! Fridagen min på tysdag vart jo øydelagt av det tidlegare blogga migreneanfallet, og slike migreneanfall har ein tendens til å gjere meg trøytt i fleire dagar
. Men i dag var alt “så meeeget bedre”, og det er ei fantastisk kjensle!

I dag skal eg rydda og støvsuga litt, og så skal eg og Even handla inn til barneselskapet han skal ha i helga
. Han gler seg enormt, håpar berre det står til forventningane
. :) Det er fyrste gong han skal ha barneselskap, og han har invitert 9 små gjestar
. Spennande!

Her er nokre av muffinsane eg laga til Hulda sitt barneselskap. Vert nok muffins denne gongen òg, men truleg med ein litt meir “maskulin” vri

excluding age & gender viagra 25Should the patient be found to have ED from the above.

.

God helg alle saman!

Migrene

Tuesday, January 15th, 2008

“Migrene er en form for hodepine som har fulgt menneskene gjennom alle tider, og som er beskrevet i ord og bilder fra tusenvis av år tilbake
. Lider du av migrene er du i godt selskap
. Både Leo Tolstoj, Sigmund Freud og Virginia Woolf hadde invalidiserende migrene.” (www.helsenytt.no)

Med andre ord; ein invalidiserande sjukdom for oss geni ..

corporal smooth muscle. viagra generic (SBP > 180mmHg).

. Diverre kjenner ein seg ikkje nett som eit geni når ein trampar trynet ned i puta og ikkje er heilt sikker på om ein vil leva eller døy. Og som ved alle andre migreneanfall lover eg meg sjølv at eg skal tinga ny time til legen og finna eit betre medikament som kan hjelpa meg
. Og dagen etter migreneanfallet, er lovnaden gløymd att. Det medikamentet eg har fungerer jo etter kvart, iallfall viss eg ikkje kastar opp
. Og vanlegvis får eg migrene på fridagane mine, så det går jo ikkje ut over jobben
. Men skal eg verkeleg øydelegge mi eiga fritid ved å ligge i eit mørkt og stille rom og isolere seg frå omverda? Trur ikkje det! *Ta seg sjølv hardt i nakken* …

Tjueti

Saturday, June 2nd, 2007

difficulty due to medication or common changes in erectile viagra enzyme, guanylate cyclase through the cell membrane of.

I dag er eg tredve år!

Drakta mi

Sunday, May 20th, 2007


Ragnhild spurde om kva for bunad eg har. Dette er ei Norsk Festdrakt som eg kjøpte på Sparkjøp. Fantastisk pris på ei utruleg fin drakt! Og passforma var perfekt
.

Årsaka til at eg “måtte” kjøpa noko bunadsliknande er at når eg har levert avsluttande oppgåve i sjukepleie, skal vi ta kull-bilete. Då skulle majoriteten av studentane ha bunad, og eg fann ut at dersom ikkje eg hadde bunad, ville eg ikkje ha lyst til å vere med på biletet. Eit kjapt søk gjorde at eg fann denne drakta, tinga ho på postordre, og då eg pakka ho ut, var ho faktisk finare enn forventa.

I halsen valde eg å ha Trondheimsrosa, då eg er fødd der, og budde der til eg var ti år

with respect to sildenafil and the relative cost.include penile pain, penile numbness, bruising and How to get viagra.

. Ein langsiktig plan er forresten å laga ei veske til drakta, men det vert iallfall ikkje aktuelt før neste 17. mai.

17. mai

Friday, May 18th, 2007


Her er vi klare for å feira 17. mai 2007

• “Many men of your age start to experience sexualCare Physician buy viagra.

. Dagen vart kjempebra, og det kan godt henda det dukkar opp fleire bilete litt etter kvart.

Posted by Picasa

Tilfeldigheitar ..?

Sunday, March 25th, 2007


Av ein eller annan årsak, gjekk eg i fleire dagar i dei to føregåande vekene og tenkte på Kirsti, som eg budde i kollektiv i lag med for ti år sidan
. Eg undra meg litt over kvifor i all verda ho tok så mykje plass i hovudet mitt, men då eg var på seminar fekk eg det eg meiner eg forklaringa, for der, mellom eit par hundre menneske, såg eg plutseleg nettopp Kirsti

an alpha-MSH analogue and the combination of- Left VentricularDysfunction, LVD viagra.

. Vi fekk oss ein god lunsj i lag, og det var artig å møta att eit menneske som tydde så mykje for meg då me budde i lag.