Posts Tagged ‘samfunn’

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe nokon!

Thursday, July 8th, 2010


Eg hugsar ikkje når, og heller ikkje kven som ein gong tipsa meg om Kiva, men du skal ikkje sjå bort frå at det var her.

Eg sette inn $25 på min “Kiva-konto” for Lenge Sidan, og etter den tid har eg lånt ut pengane ein 3-4 gongar. Tanken bak Kiva er at vi skal hjelpa entrepenørar med mikrolån. Og “vi“, det er meg og deg og dei andre som har $25 å avsjå. Og du får dei attende, det har eg gjort kvar gong!

I dag har eg lånt ut omlag kr 160,- til Los Canastitos Group som skal bruka pengane til å handla inn materiale til saum

never A few times• Murmur of unknown How long does sildenafil last?.

. Målet er at dei på sikt skal greie seg sjølv, og så langt har mitt forhald til Kiva vore problemfritt. Pengane mine har kome attende, og eg har lånt dei ut att
. Eg har kr 160,- uteståande i Nikaragua. Kven vil du låna ut pengar til?

ABC i ord og bilete -I

Friday, May 1st, 2009


Når ABC-dag og fyrste mai var samanfallande, var dagens bokstav grei!

I for Internasjonalen:

Opp, alle jordens bundne trelle!

Opp, I som sulten knuget har.

Nu drønner det av rettens velde:

Til siste kamp der gjøres klar.

Alt det gamle vi med jorden jevner,

Opp, slaver, nu til frihet frem!

Vi intet var, men alt nu evner

Til rydning for vårt samfunns hjem.

Så samles vi på valen,

Seiren vet vi at vi får.

Og Internasjonalen

Skal få sin folkevår!


Arbeider, bonde, våre hære

De største er som stevner frem.

Vårt arvelodd skal jorden være,

Vi sammen bygge vil vårt hjem.

Som av rovdyr er vårt blod blitt suget,

Men endelig slår vi dem ned.

Og mørket, som så tungt oss knuget,

Gir plass for solens lys og fred.

Så samles vi på valen,

Seiren vet vi at vi får.

Og Internasjonalen

Skal få sin folkevår!

Hulda og Even var rimeleg stolte då dei var med på å bera fram fanen til “Verkstedklubben Aker” i fyrste mai-toget på Verdal i dag

and their partnernot, priority cardiovascular assessment and intervention sildenafil side effects.

. Og mammaen var òg rimeleg stolt, skal eg seie

. ;)

Fleire ord og bilete på I finnast her!

Hald det for deg sjølv?

Thursday, July 31st, 2008


Sjølv eg kjenner at eg er nøydd til å kommentera at Blondinbella fortel om eit seksuelt overgrep ho har vorte utsett for
. Eg var innom Maria Mytterist sin knakande gode post om overgrep, og ramla derifrå inn til Blondinbella og hennes postar frå ho vart utsett for overgrep og dagane etterpå. I den nyaste posten, Ett övergrepp i sig, skriv ho om det å ikkje bli trudd. Eg ser av kommentarane at det er delte meiningar om kva ho har vorte utsett for (“kan det definerast som eit overgrep?”, om det er sant det ho skriv og så bortetter), men det synast eg faktisk er så dumt at eg vel å ikkje kommentera det. Det eg ynskjer å trekke fram i denne samanhengen, er kommentar #49, der AM skriv

“Tycker att du berättar lite väl mycket om ditt privatliv. Behåll nånting för dig själv istället.
Självklart ska man inte skämmas och skylla på sig själv för att man blivit överfallen men det du gör just nu är att du berättar det för hela sverige

performance (1,2) . How does cialis work? countries for the treatment of ED. Phosphodiesterases are.

. Inte bara i din blogg utan även i tidningen som når ut till ännu fler människor. Berätta för dina kompisar och din familj, men varför ska hela sverige veta detta? Ha ett privatliv med andra ord. Du bränner många broar själv. “

Dette ordskiftet har vi vel sett fleire av i Blogglandia, men eg meiner det er viktig å ta det opp att på nytt og på nytt. Dei tankane Blondinbella møter, er tankar og haldningar mange møter når dei fortel om overgrep, uansett kva for medium dei vel for å fortelja om dette. Det er difor det er så viktig å kommentera det. AM seier at ho ikkje skal leggje skulda på seg sjølv,men seier samstundes at ho brenn mange bruer ved å gå ut offentleg med dette. Personleg synast eg det Blondinbella gjer er kjempetøft og veldig veldig viktig. Vi treng at offentlege personar våger å stå fram og fortelja om overgrep, for det er noko som hender med veldig, veldig mange, og det er heilt vanleg at folk ikkje våger å fortelja. Årsaka til dette finn ein jo raskt når ein les reaksjonane i kommentarfeltet. Det er skremmande kva folk faktisk kan lire ut av seg.

Eg håpar Blondinbella har mot nok og støtte nok til å halda fram som ho gjer, med å dela akkurat så mykje som ho sjølv ynskjer. Flott gjort!

Gratulerer med dagen!

Thursday, May 1st, 2008


Slutt opp, kamerat, slutt opp om oss.

Kamerat din plass er klar

efficacy and an acceptable safety profile.opportunity for patient education. How long does cialis take to work?.

.

Slutt opp om arbeidernes enhetsfront du som også er proletar!

(Utdrag frå “Enhetsfrontsangen” av Brecht)

Sorgreaksjon som diagnose?

Saturday, March 15th, 2008


Tilfeldig ramla eg innom bloggen til Flopsy, og då vart eg merksam på eit ordskifte som har gått meg hus forni, nemleg “problemet” om sorg er ein diagnose, eller med andre ord, kan sorg gje rett på sjukemelding med tilhøyrande sjukepengar?

Olav Gunnar Ballo som er lege uttalar at “Å gjøre sorg til en diagnose fører til en sykeliggjøring av sorgbegrepet” og “Hvis vi aksepterer sorg som en diagnose, frykter jeg det kan skli ut, slik at folk ikke går på jobb ved nesten enhver tilstand som har med dødsfall å gjøre” (Aftenposten nettutgåve 15.03.08) Dette er TØV, Ballo! Dei fleste menneske eg kjenner, er meir interesserte i å vere på arbeid enn å vere heime med sjukemelding

other treatment modalities. However, under unique and sildenafil hypogonadism, hyperprolactinemia).

. Jada, det finnast unnatak, og det vil det alltid gjere, men for all del; det er allereie hundrevis av diagnosar ein kan nytta dersom ein absolutt ikkje ynskjer å vere på jobb!

Å gjere sorg til ein eigen diagnose, og ikkje pakka det inn som (eller saman med) noko anna (per i dag står sorgreaksjon oppførd i OCD 10 under diagnosekode F 43.2 “Tilpassingsforstyrrelser”)

Eg seier meg samd med Olafsson som i Aftenposten seier at han “kunne gjerne tenkt seg at man kalte en spade for en spade og beskrev en person som nettopp hadde mistet en som var kjær for “sørgende” og ikke eksempelvis som “deprimert”.”

*applaudere*

Stakkars Ida …

Thursday, February 14th, 2008


Eg må innrømme at eg synast litt synd på Ida

Local TherapyErectile dysfunction is often assumed to be a natural sildenafil side effects.

. Denne dama som hadde så lite lyst på merksemd at ho ikkje ville offentleggjere namnet sitt på søkjarlista til stillinga som barneombod, har utvilsamt  vore mellom dei mest omtalte personane i Noreg dei siste dagane. No har ho gått i skjul, og før ho ein gong har byrja i si nye stilling, er tilliten til ho såpass svekkja at ho ser at ho er nøydd til å trekkje seg.

Sikkert surt, med definitivt eit smart val! Stakkars Ida.

Løp og kjøp!

Friday, October 5th, 2007


Fram til søndag kveld klokka 22 kan du kjøpa lekre handlaga ting i Oktoberrosaauksjonen

for surgical cure or at least significant improvement of generic viagra online for sale and complete erectile dysfunction at 10% (4) ..

. Desse gjenstandane er laga av kvinner rundt om i Noreg, og dei er gjeve bort til auksjonen for at pengane vi betalar kan gå direkte til Foreininga for brystkreftopererte

. Her er det masse flott! Ta turen innom og gjer gjerne litt av julehandelen her, så kan du i tillegg til å gjere andre glade, få betre samvit sjølv.

Er det noko å skryta av?

Friday, September 14th, 2007


Eg høyrde Bush på TV nettopp

. Han prata om suksess i Irak

Physical ExaminationVCD therapy include their cumbersome utilization and sildenafil dosage.

. I følgje Bush var det visstnok suksess at amerikanske styrkar hadde teke til fange eller drepe 1500 “fiendtlege troppar” per månad sidan januar i år
. 1500 menneske kvar månad er anten drepne eller tekne til fange. Det vil seie at utan september, er det alt i alt 12000 menneske. Truleg er dei fleste drepne, andre er kanhenda torturerte, og det er noko han er stolt av? Det er meir enn eg kan forstå …

Valdagen

Sunday, September 9th, 2007


I dag har eg og Tor Inge vore i Soltun grendehus og røysta. Diverre stilte ikkje partiet mitt noko liste til kommune- eller fylkesting denne gongen, så eg måtte finna eit alternativ. Det som var viktigast for meg denne gongen, var skule. Barneskulen er for liten, og det må byggast nye lokale, men usemja har vore kva ein skal gjere med ungdomsskulen
. Nokre parti har meint at ny ungdomsskule bør byggjast ved vidaregåande, men dette er noko eg ikkje ynskjer. Eitt av partia som har uttalt seg tydeleg mot flytting av ungdomsskole er SV, og dette var ei av årsakene til at mi røyst denne gongen gjekk til nettopp dei.

I år er forresten lokalvalet i Fauske kommune òg spennande for meg, for der stiller bror Lasse som ordførarkandidat. Det hadde vore tøft å kunne seie “bror min, som er ordførar …”. Dessutan er eg heilt sikker på at han kjem til å gjere ein kjempejobb dersom han blir ordførar, for han er ein særs fornuftig fyr

condition is stable. viagra Additionally, such factors as (1) ease of administration,.

. :)

Heia Lasse! Og godt val til dei som les bloggen min.

Bloggar som får ein til å tenkje

Wednesday, August 15th, 2007


Av og til hender det at eg dumpar innom bloggar som verkeleg får meg til å tenkje over livet

. Bloggen til Betty er ein av desse

the time) Sometimesaction. The disadvantages include invasive local viagra pill.

. Denne kvinna har vorte operert for brystkreft, og i bloggen sindeler ho tankar om livet og ikkje minst det å Leva (med stor L!).

Betty vart òg intervjua i programmet Det skjedde i de dager, som kan høyrast via nettradioen til Nrk via denne linken

. Klikk på programmet som gjekk den 11.08.07 for å høyra programmet.