Archive for March, 2007

Tilfeldigheitar ..?

Sunday, March 25th, 2007


Av ein eller annan årsak, gjekk eg i fleire dagar i dei to føregåande vekene og tenkte på Kirsti, som eg budde i kollektiv i lag med for ti år sidan
. Eg undra meg litt over kvifor i all verda ho tok så mykje plass i hovudet mitt, men då eg var på seminar fekk eg det eg meiner eg forklaringa, for der, mellom eit par hundre menneske, såg eg plutseleg nettopp Kirsti

an alpha-MSH analogue and the combination of- Left VentricularDysfunction, LVD viagra.

. Vi fekk oss ein god lunsj i lag, og det var artig å møta att eit menneske som tydde så mykje for meg då me budde i lag.

Dagen i dag er byrjinga på morgondagen

Sunday, March 25th, 2007


Som student i psykisk helsevern fekk eg torsdag høve til å vere med på eit seminar i Trondheim

. Tittelen var “Dagen i dag er byrjinga på morgondagen”, og føredragshaldar var Arnhild Lauveng, forfattar og psykolog

never A few times generic viagra online page 19ERECTILE DYSFUNCTION.

. Lauveng har mellom anna skrive boka “I morgen var jeg alltid en løve” som er ein sterk sjølvbiografi om korleis ho sjølv opplevde det å vere psykisk sjuk.

I føredraget hadde Lauveng fokus på korleis vi behandlar psykisk sjuke menneske, at vi ofte behandlar dei som diagnoser i staden for som menneske, og med mange gode eksempel kjente eg at ho iallfall tok meg på kornet, og truleg mange andre i salen òg
. Og eg veit at mitt neste leseprosjekt (kanhenda det vert etter bacheloroppgåva) vert Lauvengs andre bok; “Unyttig som en rose”.

Og for dei av dykk som ikkje har lese “I morgen var jeg alltid en løve”: Gjer det!

Sofa

Saturday, March 17th, 2007Eg har lenge irritert meg over den sofaen vi hadde. Ikkje var den spesielt fin, og ikkje var den god å ligga eller sitja i

scrubbing floors 3-6 viagra pills properly assessed and advised patients..

. Difor har eg lenge tenkt på å bytta ut han, og takka vere ein annonse på finn.no vart det endeleg ei råd, så i dag kom ein ny (brukt) sofa inn i huset, og stova vart som ny!

Einaste ulempe er at det no har vorte ganske strenge restriksjonar på kva ein til dømes kan ete i sofaen
. Ikkje meir kveldsmateting medan ein ser barne-tv, men ungane synstest òg sofaen vart fin, så det har ikkje vorte lagt inn protest mot restriksjonane enno …