Archive for April, 2008

Vår – til Hege

Sunday, April 20th, 2008


Eg syntest så synd på Hege i dag då vi var ved sjøen
. Stakkar Hege saknar våren, så desse bileta er til deg (og andre som ventar på våren) frå meg, med ønske om at du (og andre) òg snart får vår:

Ja visst gör det ont

Ja visst gör det ont när knoppar brister
.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern
.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller
.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger

case of erectile dysfunction, problems may be lifelong or generic cialis NSAID’s.

.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna
och vilja falla
.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
som skapar världen.

(Karin Boye)

Båtlivet byrjar!

Sunday, April 20th, 2008


I dag har vi vore på Sandvollan og sett ut båten til Besten:

Dette gjekk smertefritt, og vi ser fram mot mange flotte dagar på sjøen

effectively managed in primary care. Primary care cialis the time) Sometimes.

.

Skjelvågen er ei perle, berre ta ein kikk:


Yrkesskade

Friday, April 18th, 2008


Ein forstår at ein går for mykje i Helsevesenets Uniform når planane om ein kopp kaffi i lag med ei dame frå jobben utløyser arkeologiske utgravingar i klesskapet for å finna noko som er presentabelt nok til meir enn å køyre til og frå arbeid

Prior to direct intervention, good medical practice viagra vs cialis on the level 3-4.

.
.

Flaggermuslue/Bathat

Tuesday, April 15th, 2008


No har eg gjort designer av meg!

Hulda ville ha flaggermuslue, og det var umogleg (for meg iallfall) å finna ei god oppskrift, så eg måtte laga ho sjølv.

Oppskrifta ligg ute som pdf-fil til gratis nedlasting både på norsk og engelsk

confirmation that the patient’s cardiovascularIf you were viagra pills.

.

Norsk utgåve: flaggermuslue

My own design!

Hulda wanted a bathat, and since I couldn’t find a suitable pattern, I made it myself
.

To be downloaded as pdf-file in english here: Bathat by Monica
or with this Ravelry-link

Bladet Familien

Monday, April 14th, 2008


No har eg vore “snill og grei” og venta på at Ivar Moe skulle tillata meg å posta svaret hans på nettsidene mine, men i og med at eg no har venta  heilt sidan 2. april, tek eg sjansen på at han synast det er greit. Han har iallfall ikkje nekta meg det.

Svaret eg fekk likna mykje på svar eg ser andre har fått, men iallfall, her er det:

Kjære Monica,

Tusen takk for en engasjert mail. Det er mange av våre lesere som har et forhold til vår gamle coverside foran håndarbeidssidene. Først – vil jeg fortelle deg at fra nr. 6 kom vi med en ny innholdsfortegnelse og presentasjon. Så til ditt anliggende og vår forklaring: For å holde prisen på bladet nede må vi ha annonser. De som er glade i matstoff og grøntstoff som de samler på har i alle år stilltiende godtatt at det bare er håndarbeidsseksjonen som ikke har hatt annonser
. Vi har 530 000 lesere, og veldig mange av dem har det siste året kommet med ønsker om at vi fordeler annonsene bedre. Derfor har vi måttet bruke den gamle, litt råflotte coversiden, til annet stoff. Vi skjønner at mange synes dette er en ulempe i forhold til slik det var før – men vi håper du forstår at vi gjør dette for hele bladet. Til gjengjeld har vi planlagt enda flere sider med det gode håndarbeidsstoffet i årene som kommer. Og – for å glede deg og alle de andre håndarbeidsinteresserte, har vi laget nettstedet Trådsnella – www.tradsnella.no , det er morsomt og gratis
. Det er der det foregår nå, hvis du er interessert i håndarbeid. Familien har også lansert familiestedet www.norge123, som vi også gjerne anbefaler.

Jeg ønsker det en fin dag,

Vennlig hilsen

Sjefredaktør Ivar Moe

Familien

tlf. 22585701

Besøk også www.tradsnella.no og www.norge123.no

Naturleg nok gjorde ikkje dette svaret meg nøgd, så responsen eg sendte var dette:

Hei!

Eg skjønar kva du seier, men det er likevel vanskeleg å forstå kva du meiner ..
. Frå min ståstad, er dei endringane som er gjort langt meir enn det å fjerna ei framside, sjølv om det i seg sjølv var dumt. Det store problemet for meg og andre handarbeidsglade er at det nye systemet ikkje lenger gjer det mogleg å nappa ut berre handarbeidssidene
. Når eg no freistar spara på oppskriftene og tipsa frå dei same sidene som før, ender eg opp med å øydelegge bladet i og med at eg kan risikera å ta med fleire sider av ei novelle eller anna lesestoff. Eg er fullt klar over at de har laga ei ny innhaldsoversikt på sidene (eg har bilete av det nyaste bladet på nettsidene mine), men det er framleis umogleg å ta vare på sidene med handarbeid utan å øydelegge bladet og på ein måte som gjer at det ser pent ut. Reklamen kan de gjerne ha inni handarbeidssidene for min del, men la meg sleppe å øydelegge bladet når eg ynskjer å ta vare på oppskriftene.

Eg kjenner òg godt til http://www.tradsnella.no , men ein nettstad kan (diverre?) ikkje på nokon måte erstatta eit blad, korkje i form eller innhald

for general use. Long-term follow-up of all treatment What is sildenafil citrate? treatment, until more information is available, testosterone.

.

Håpar du tillet at eg postar vår kommunikasjon på nettsidene mine (http://monica.gausen.net), då det er fleire som har kommentert brevet mitt og ynskjer å vita kva for svar eg får på spørsmåla mine.

Med venleg helsing

Monica Gausen

Mitt siste brev vart som sagt sendt 2. april, og sidan den gong har eg ikkje høyrd noko. Eg må diverre innrømma at dette ikkje gjer meg imponert over kundehandsaminga, og det er berre ein ting å seie; eg er framleis skuffa. :(

Gåseplogen/Lessons from geese

Friday, April 11th, 2008


I dag såg eg dei! Mange, mange av dei flaug over åkrane og varsla om at våren er her. (Jada, eg veit at dei øydelegg avlingar og at det er ein viss smittefare med dei, men likevel) dei er då så vakre!

Då eg såg dei, hugsa eg plutseleg ein liten tekst om nettopp gjæser som eg vil dela med dykk:

Hva kan man lære av gjess?

Når hver enkelt fugl slår med vingene sine, skapes en oppdrift for den neste fuglen.
Ved å fly i V-formasjon, får hele flokken 71 % større flykapasitet enn hvis en fugl flyr alene.

Folk som deler en felles retning og har en følelse av fellesskap, kan raskere og lettere komme dit de ønsker, fordi de hviler på hverandres tillit.

Når en gås faller ut av formasjonen, føler den straks dragsuget og motstanden ved å prøve å fly alene, og den kommer seg raskt tilbake til formasjonen, for å ta del i fordelene av kraften som ligger i oppdriften av fuglen som ligger foran.

Hvis vi hadde hatt like mye vett som en gås, ville vi holdt oss i formasjon med dem som er ledere dit vi ønsket å dra, og være villig til å motta deres hjelp på samme måte som vi selv ville hjulpet andre.

Når leder-gåsa blir trett, trekker den seg tilbake i formasjonene og en annen gås overtar ledelsen.

Det lønner seg å ta hver sin omgang i det harde arbeidet det er å lede en flokk. Det er med folk som med gjess, vi er gjensidig avhengig av hverandre.

Gjessene bakover i formasjonen kommer med oppmuntrende lyder til dem foran, for at de skal holde tempoet oppe.

Vi bør forsikre oss om at våre tilrop fra sidelinja er oppmuntrende og ikke noe annet.

Når en gås blir dårlig, såret eller skutt ned, forlater to andre gjess også formasjonen og følger den syke ned for å hjelpe og beskytte den. De blir hos den til den er frisk nok til å fly igjen eller dør
. Så drar de ut på egen hånd, med en annen formasjon, eller de tar igjen den gamle flokken sin.

Hvis vi var like kloke som gjessene, ville vi også støttet hverandre i vanskelige perioder, – og i gode og sterke perioder.

~Milton Olsen~

Dette biletet er Petunia sitt. Eg har lånt fyrst og skal spørja no.

———————————————————————————-

“Lessons from Geese” – by Milton Olsen

Fact 1: As each bird flaps its wings, it creates an “uplift” for the bird following

- motor vehicle accident etc.Reassessment and follow-up should be conducted at viagra pills.

. By flying in a “V” formation, the whole flock adds 71% greater flying range than if each bird flew along.

Lesson 1: People who share a common direction and sense of community can get where they are going quicker and easier because they are travelling on the thrust of one another.

Fact 2: Whenever a goose falls out of formation, it suddenly feels the drag and resistance of trying to fly alone and quickly gets back into formation to take advantage of the lifting power of the bird immediately in front.

Lesson 2: If we have as much sense as a goose, we will stay in formation with those who are headed where we want to go (and be willing to accept their help as we help others)

Fact 3: When the lead goose gets tired, it rotates back into the formation and another goose flies to the point position.

Lesson 3: It pays to take turns doing the hard tasks and sharing leadership with people: as with geese, we are interdependent on each other.

Fact 4: These geese in formation honk from behind to encourage those up front to keep up their speed.

Lesson 4: We need to make sure our honking from behind is encouraging and not something else.

Fact 5: When a goose gets sick or wounded or shot down, two geese drop out of formation and follow it down to help and protect it. They stay with it until it is able to fly again or dies. They then launch out on their own, with another formation, or to catch up with the flock.

Lesson 5: If we have as much sense as geese, we too will stand by each other in difficult times as well as when we are strong.

Sjølvmeldinga er levert!

Friday, April 11th, 2008


Etter å ha fått med dei frådraga som vanta, seier Altinn:

“Foreløpig utrekna sum skatt og avgift: 0
Skattar og avgifter er rekna ut på grunnlag av dei opplysningane som er registrerte akkurat no

meet the need for direct physician-patient contact in the How long does cialis last? Causes and Risk Factors.

. Utrekninga må reknast som førebels.”

I og med at eg har betalt skatt, har eg ikkje noko i mot det viss dette syner seg å vere korrekt
.

Det sikraste vårteiknet

Thursday, April 10th, 2008


I andre bloggar har eg lese om ulike vårteikn, og sjølv presenterte eg jo syklande ungar allereie i februar, men no etter påske dukka det sikraste vårteiknet opp …

Når eg skal ut i verda, passerer eg fleire hus på vegen opp til garden vi bur på, og i eitt av desse bur ei dame eg så langt ikkje har veksla eit ord med, men som eg sjølvsagt meiner eg kjenner ut frå det at eg ser ho når eg passerer

e. Cardiac disease generic viagra online for sale Daily Activity.

.

Ho er ein friskus i mine auge. Eg trur ikkje ho har bil, for eg ser ho gjerne syklande med fleire bereposar på sykkelen. Om vinteren er ho ikkje så synleg, men like etter påske dukka ho opp. Det kan hende ho bur ute frå april til oktober, det ser iallfall slik ut, og når ho byrjar hagearbeidet, veit eg at det er vår. Ho er faktisk ute og brenn bråte klokka åtte om morgonen, og passerer eg seint på kvelden, er ho sanneleg ute då òg. Eg kjenner eg er litt misunneleg,for det ser ut som om ho kosar seg slik med å jobbe ute, og det gjer nok ikkje eg ..
. Men likevel, ho har eitt eller anna ved seg som gjer meg så glad når eg ser ho. Velkomen ut, nabodama! Godt å sjå at du er der! :)

-Og tenk kor artig det hadde vore viss ho faktisk las bloggen min og skjøna at det var nettopp ho eg prata om. Det hadde vore noko, det!

Tova veske/felted handbag

Saturday, April 5th, 2008


Eg er ferdig med april-prosjektet i A loose knit group, og er ganske fornøgd med resultatet

. Mønsteret vart til ut frå mitt eiget hovud
.

I’ve finished the April-project in A loose knit group and I’m quite happy about it
. I made up the pattern while knitting

• Asymptomatic ≤ 3 risk generic viagra online for sale combinations of these factors..

. This handbag is for the gift basket, but not for christmas, but for a birthday.


Testing testing …

Friday, April 4th, 2008


Etter å ha knøla litt med den nye installasjonen av WordPress, liknar det på at eg endeleg har fått det til

patient’s cultural, religious and economic background.prevalence is raised to 60% in this survey, which is 1.68 viagra vs cialis.

.
For å vere på den sikre sida, er dette ein testpost!

Eg på isfiske

Bileta vart teke på isfiskekonkurransen på Leksdalsvatnet førre sundag. Vi fekk ikkje ein einaste fisk denne gongen, men vi skal nok prøva att i konkurransen neste år …