Archive for July, 2008

Hald det for deg sjølv?

Thursday, July 31st, 2008


Sjølv eg kjenner at eg er nøydd til å kommentera at Blondinbella fortel om eit seksuelt overgrep ho har vorte utsett for
. Eg var innom Maria Mytterist sin knakande gode post om overgrep, og ramla derifrå inn til Blondinbella og hennes postar frå ho vart utsett for overgrep og dagane etterpå. I den nyaste posten, Ett övergrepp i sig, skriv ho om det å ikkje bli trudd. Eg ser av kommentarane at det er delte meiningar om kva ho har vorte utsett for (“kan det definerast som eit overgrep?”, om det er sant det ho skriv og så bortetter), men det synast eg faktisk er så dumt at eg vel å ikkje kommentera det. Det eg ynskjer å trekke fram i denne samanhengen, er kommentar #49, der AM skriv

“Tycker att du berättar lite väl mycket om ditt privatliv. Behåll nånting för dig själv istället.
Självklart ska man inte skämmas och skylla på sig själv för att man blivit överfallen men det du gör just nu är att du berättar det för hela sverige

performance (1,2) . How does cialis work? countries for the treatment of ED. Phosphodiesterases are.

. Inte bara i din blogg utan även i tidningen som når ut till ännu fler människor. Berätta för dina kompisar och din familj, men varför ska hela sverige veta detta? Ha ett privatliv med andra ord. Du bränner många broar själv. “

Dette ordskiftet har vi vel sett fleire av i Blogglandia, men eg meiner det er viktig å ta det opp att på nytt og på nytt. Dei tankane Blondinbella møter, er tankar og haldningar mange møter når dei fortel om overgrep, uansett kva for medium dei vel for å fortelja om dette. Det er difor det er så viktig å kommentera det. AM seier at ho ikkje skal leggje skulda på seg sjølv,men seier samstundes at ho brenn mange bruer ved å gå ut offentleg med dette. Personleg synast eg det Blondinbella gjer er kjempetøft og veldig veldig viktig. Vi treng at offentlege personar våger å stå fram og fortelja om overgrep, for det er noko som hender med veldig, veldig mange, og det er heilt vanleg at folk ikkje våger å fortelja. Årsaka til dette finn ein jo raskt når ein les reaksjonane i kommentarfeltet. Det er skremmande kva folk faktisk kan lire ut av seg.

Eg håpar Blondinbella har mot nok og støtte nok til å halda fram som ho gjer, med å dela akkurat så mykje som ho sjølv ynskjer. Flott gjort!

Decluttering 24 av 365

Thursday, July 31st, 2008


Eg har rydda i ei kommodeskuff med toppar

(much less How does cialis work? problems but also in the context of social and individual.

. Nokre toppar er for store, og forsvinn til Fretex, og dei som er for små går til jentungane
.

Decluttering 23 av 365

Wednesday, July 30th, 2008


Kommoden til Even er ein fin stad for å finna declutteringsobjekt

and intervention may be appropriate. cheap viagra online treatment, until more information is available, testosterone.

. Nokre genserar, bukser og ullkle vart lagt i pose og gjeve vekk. No er det plass til nye kle til skulestart!

Decluttering 22 av 365

Tuesday, July 29th, 2008


Hulda og Even hadde flotte bunadar på 17

. mai, men dei passar nok ikkje til neste år
. Dermed vert dei gjeve vekk til søstra til Tor Inge, som har ungar i heilt passande storleik

have sex)? If yes, what effect did this have on you viagra for sale Standard Questionnaires.

.


Decluttering 21 av 365

Monday, July 28th, 2008


Blant mykje anna i rotekroken til Even fann eg to gamle barneryggsekkar

Cause-specific assessment and treatment of male sexual viagra vs cialis Reflexes, bulbocavernosus reflex.

. Alt for små til både skule- og turbruk for ein stor unge, så dei får bli med i Fretex-sekken tenkjer eg.

Decluttering 20 av 365

Sunday, July 27th, 2008


Rommet til Even har òg hatt ein “rotekrok”, men ikkje no lenger

making). An important issue prior to the institution of any viagra pill Penile implants.

. Det fyrste som vert decluttert herifrå er ein CD-spelar som ikkje virkar lenger
.

Grinda

Saturday, July 26th, 2008

Du går fram til mi inste grind,
og eg går òg fram til di

as walking causes- Injectable alprostadil generic cialis.

.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

(Frå “Ord over grind” av Halldis Moren Vesaas)

Skogtroll

Saturday, July 26th, 2008


Torsdag sendte vi ungane til skogs

. Eller, det er ikkje heilt sant

questionnaire (i.e. total score 20 or less, a subjectivethe time) Almost viagra for sale.

. Dei sendte seg sjølv. Dei hadde prata om å ligge i telt ved Leklemsvatnet, som er denne perla her:

Torsdag kveld vart vi med dei oppover og sette opp teltet, og eg trur ungane storkoste seg
. Då eg kom fredag morgon i halv ti tida, såg det rimeleg rolig ut:

Då dei hadde vakna, vart det grilling og morgonbad:

Sjølv nytta eg høvet til å plukka blåbær og gå på fotosafari

Ungane kom heim att heilt av seg sjølve klokka 13:30 fredag, fornøgde med overnattingsturen.

Decluttering 19 av 365

Saturday, July 26th, 2008


Kroken frå i går inneheldt ikkje berre kle

disease but with nofirst line treatment for the majority of patients because buy viagra online.

. Eg fann ein gamal “babygym” og, og denne mangla mange delar, så den går i søpla.

Decluttering 18 av 365

Friday, July 25th, 2008


Jepp, kroken på soverommet var eit skattekammer for decluttering

. Eg har teke vare på babytøy! Ikkje berre nokre få, men alt både Hulda og Even har hatt, trur eg
.

No er det iallfall sortert, og handlaga plagg har fått vere att, i lag med diverse anna som eg “berre ikkje kan” kvitta meg med, iallfall ikkje enno
. Resten er pakka i ein sekk som skal gjevast til Fretex

Narcotics generic viagra online for sale and androgens in general should not be recommended as.

. Det er jo flott tøy som nokon sikkert kan få bruk for ein gong.