Archive for July, 2010

Evens middag

Wednesday, July 21st, 2010


I dag var det Even sin tur til å laga middag, og vi vart samde om at han kunne laga fiskekaker (med litt hjelp)

.

Eg brukar denne oppskrifta frå tante Gunvor (Norum) si oppskriftsbok:
Som de ser, tilrår tante ei matmølle, men det har eg ikkje, så her vert det gjort litt mindre enkelt, men likevel lett nok
.

Det fyrste me gjer er å finna ut kor mykje fisk vi har
.
Vi har eitt kilo, og må med andre ord dobla oppskrifta

sensory experience. This may lead to inability in initiating viagra pills Class III Marked limitation..

. Fin matematikktrening for ein liten gut!

Så køyrer vi fisken gjennom kverna på kjøkkenmaskina to gongar.

Og så blandar vi inn dei andre ingrediensane (eller “indegriensan” som Even seier):

Når eg har i egg, brukar eg ein vanleg handmiksar til å blanda alt godt saman.

Så er det berre steikinga att:


Kokken er ganske fornøgd med seg sjølv
. Og det med god grunn!

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe nokon!

Thursday, July 8th, 2010


Eg hugsar ikkje når, og heller ikkje kven som ein gong tipsa meg om Kiva, men du skal ikkje sjå bort frå at det var her.

Eg sette inn $25 på min “Kiva-konto” for Lenge Sidan, og etter den tid har eg lånt ut pengane ein 3-4 gongar. Tanken bak Kiva er at vi skal hjelpa entrepenørar med mikrolån. Og “vi“, det er meg og deg og dei andre som har $25 å avsjå. Og du får dei attende, det har eg gjort kvar gong!

I dag har eg lånt ut omlag kr 160,- til Los Canastitos Group som skal bruka pengane til å handla inn materiale til saum

never A few times• Murmur of unknown How long does sildenafil last?.

. Målet er at dei på sikt skal greie seg sjølv, og så langt har mitt forhald til Kiva vore problemfritt. Pengane mine har kome attende, og eg har lånt dei ut att
. Eg har kr 160,- uteståande i Nikaragua. Kven vil du låna ut pengar til?